Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого отримав акредитацію у напряму підготовки «Міжнародне право»

17-06-2016, 16:58

Рішенням Акредитаційної комісії від 16 червня 2016 р. протокол № 121 було акредитовано:

1. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого у галузі знань 0302 «Міжнародні відносини» напряму підготовки 6.030202 «Міжнародне право».

2. Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого у галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство».