Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» очолив рейтинг вузів України Міністерства освіти і науки за напрямом «Право, правоохоронна діяльність, цивільний захист, безпека життєдіяльності».

08-07-2013, 11:08

Від інших рейтингів, що були складені впродовж останніх років, рейтинг МОН України відрізняється такими особливостями:

• у нього входять усі вищі навчальні заклади ІІІ – ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності, підпорядкування, програм підготовки за напрямами та спеціальностями;

• ураховує ключові рекомендації Берлінських принципів ранжування вищих навчальних закладів;

• система формування рейтингу є відкритою, прозорою та доступною всім суб’єктам ранжування, розробникам і користувачам та ніхто немає права перекривати вільний доступ до нього;

• рейтинг формується на підставі первинної інформаційної бази, що надається суб’єктами ранжування, базується в основному на статистичних даних і підлягає контролю якості;

• сформований на таких показниках: «Міжнародна активність», «Якість контингенту студентів», «Якість науково-педагогічного потенціалу», «Якість наукової та науково-технічної діяльності», «Ресурсне забезпечення».

http://www.mon.gov.ua/ua/news/10541-oprilyudneno-natsionalnu-sistemu-reytingovogo-otsinyuvannya-diyalnosti-vischih-navchalnih-zakladiv#