Науковці і практики дискутували щодо етичних норм діяльності правників

22-11-2019, 10:41

21 листопада у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого був проведений круглий стіл «Етика правника», у якому взяли участь представники адвокатського самоврядування, нотаріату, судової гілки влади, органів прокуратури Харківської області, адвокати, приватні виконавці, науковці, студенти та аспіранти Університету.

Захід було організовано кафедрами адвокатури, культурології та кримінального права №1.

Відкрив круглий стіл проректор з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України Анатолій Гетьман, який зазначив, що тема круглого столу є надзвичайно важливою та актуальною, адже на обговорення винесені питання етичних засад функціонування різних правничих професій в Україні. Проректор акцентував увагу на тому, що закладі вищої освіти має бути приділена увага не тільки професійній підготовці, а й вихованню необхідних морально-етичних якостей особистості. Це завдання реалізується в Університеті за допомогою введення дисциплін, присвячених професійній етиці.

З привітальним словом виступила організаторка круглого столу, завідувачка кафедри адвокатури, доктор юридичних наук Тетяна Вільчик, яка звернула увагу на те, що в міжнародній практиці поширене прийняття етичних кодексів представників різних професій, в тому числі й юридичних. Наприклад, Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку, Основні принципи етики поліцейської служби (Декларація про поліцію Генеральної асамблеї ООН), на основі яких у різних країнах були прийняті етичні кодекси поліцейського (наприклад, Етика поліцейського ФРН; Кодекс деонтології національної поліції Франції.  етичні принципи поліцейської служби Великобританії). Доцільним є прийняття і в Україні кодексів професійної етики, зокрема, для Національної поліції, НАБУ, Кабінету міністрів та інших державних структур.

Голова комісії з академічної етики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри теорії та філософії права Віктор Смородинський розповів, про діяльність Комісії з академічної етики, яку було створено рішенням вченої ради Університету від 31 грудня 2018 року. Заяву про порушення академічної етики може бути подано будь-яким членом університетської спільноти до Комісії безпосередньо або через Студентського омбудсмена у письмовій, зокрема електронній, формі. Комісія протягом 15 робочих днів з моменту реєстрації заяви досліджує обставини, що в ній зазначені, витребує необхідні пояснення, опитує зазначених у заяві та інших осіб і виносить рішення. Рішення Комісії мають рекомендаційний характер і подаються ректорові Університету або вченій раді Університету для ухвалення остаточного рішення.

Під час круглого столу  було переглянуто відеозвернення до учасників наукового заходу адвоката з США Марка Говарда (35 років стажу), який поділився досвідом застосування правил професійної етики адвокатами США.

Багато гострих, складних, неврегульованих або неоднозначно врегульованих у чинному вітчизняному законодавстві питань піднімали учасники дискусії, серед яких заступниця директора регіонального центру з надання БВПД у Луганській та Харківський областях, голова Ради адвокатів Харківської області Вікторія Гайворонська (Вирішення конфліктів між адвокатами), суддя Харківського апеляційного суду Алла Котелевець (Актуальні проблеми застосування кодексу суддівської етики), голова відділення Нотаріальної палати України у Харківській області Олена Самощенко (Особливості професійної етики нотаріуса в Україні та роль професійного самоврядування у забезпеченні високих стандартів нотаріальної діяльності), прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області Павло Гультай (Професійна етика прокурора), голова Ради старійшин при Раді адвокатів Харківської області, заслужений юрист України Юхим Голянд (Дотримання адвокатами Правил адвокатської етики) та ін.

Із цікавими презентаціями виступили студенти 1 курсу магістратури факультету адвокатури Альона Прядко, Ірина Ліпінська та Євген Борох.