Науковці Університету поповнили лави членів Національної академії правових наук України

31-08-2020, 18:19

28 серпня у м. Полтава відбулися засідання президії та щорічні загальні збори НАПрН України, на яких, зокрема, було обрано дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАПрН України. 

За результатами голосування членами-кореспондентами НАПрН України стали представники Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого:  

– професор кафедри міжнародного приватного права та порівняльного правознавства Євген Анатолійович Гетьман (відділення теорії та історії держави і права) 

– завідувач кафедри цивільного, господарського і фінансового права Полтавського юридичного інституту Ігор Євгенович Криницький (відділення державно-правових наук і міжнародного права) 

– завідувач кафедри цивільного процесу Костянтин Володимирович Гусаров (відділення цивільно-правових наук) 

– завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Богдан Миколайович Головкін (відділення кримінально-правових наук) 

Окрім того, рішенням загальних зборів Золотою медаллю Національної академії правових наук України нагороджено першого проректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академіка-секретаря відділення державно-правових наук і міжнародного права НАПрН України Юрія Прокоповича Битяка

Вітаємо науковців Університету із визнанням професійних досягнень!