Науковці Університету Н.О.Гуторова, В.М.Пашков та А.В. Лапкін взяли безпосередню участь у роботі VII Міжнародній конференції «Society. Health. Welfare» (м. Рига, Латвія)

23-10-2018, 15:11

Захід відбувся на базі Рижського університету ім. Страдиня (Riga Stradiņš University) і об’єднав дослідників та фахівців різних сфер: соціології, зв’язків із громадськістю, охорони здоров’я, педагогіки та психології, соціального забезпечення, економіки, права та політології.

Цьогорічна конференція була присвячена мультидисциплінарному дослідженню проблем міста та села. Зокрема, в центрі обговорення були такі практичні питання, як доступ сільського населення до системи охорони здоров’я, освіти, соціальних послуг, правосуддя, культури тощо.

Гостями заходу стали понад 150 учасників з США, Великобританії, Нідерландів, Російської Федерації, Фінляндії, Латвії, Литви, України та інших держав.

Активну участь у роботі конференції взяли представники Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Так, професор кафедри кримінального та адміністративного права і процесу Полтавського юридичного факультету Н.О.Гуторова виступила на пленарному засіданні з доповіддю  «Превентивна роль кримінального права для забезпечення безпеки дорожнього руху» (Preventive Role of Criminal Law for Traffic Safety).

На засіданні секції «Право і суспільство» професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права Полтавського юридичного інституту В.М.Пашков представив доповідь «Правове забезпечення технології блокчейн у фармації» (The legal implementation system of the blockchain in the pharmacy), а доцент кафедри організації судових та правоохоронних органів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого А.В.Лапкін – доповідь  «Проблеми доступу до правосуддя в сільській місцевості на прикладі України» («Problems of Access to Justice in Rural Areas: Example of Ukraine»).

Крім того, за допомогою мультимедійних засобів в режимі прямого включення з Полтавського факультету на конференції виступили В.М.Божко («Comparative legal analysis of the proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Transparent and predictable working conditions in the European Union with the current Labor Law of all its Member States» і І.К.Полховська («Legal regulation of reproductive human rights: challenges and solutions»). Ще ряд робіт співробітників Університету було представлено у вигляді стендових презентацій.

За результатами конференції буде опубліковано збірку наукових статей її учасників із наступним розміщенням у БД Web of Sciences і Thomson Reuters.