Науковці Університету відзначені нагородами різного рівня

18-12-2020, 14:47

На засіданні вченої ради Університету було вручено грамоти Верховної Ради України за заслуги перед Українським народом доцентові кафедри конституційного права України Любомиру Летнянчину та доцентові кафедри теорії і філософії права Віктору Смородинському.

Крім того, проректор з наукової роботи Анатолій Гетьман повідомив, що рішенням Комітету з присудження Премії імені Ярослава Мудрого у 2020 році лауреатами стали:

І. У номінації «За видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства»:

– за цикл наукових праць «Правові та економічні аспекти підвищення конкурентоспроможності національного господарства, інноваційного та сталого розвитку»:

 1.  директор Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України Борис Буркинський;
 2.  професор кафедри теоретичної та прикладної економіки Університету «КРОК» Ігор Галиця;
 3. директор Навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Валентина Васильєва;
 4. старший науковий співробітник Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Олег Рубель;
 5. директор Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України Сергій Глібко;
 6. провідний науковий співробітник відділу проблем приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України Олексій Кот;
 7.  помічник головного ученого секретаря Національної академії наук України Микола Шевченко;

– за цикл монографій, присвячений суб’єктивній стороні у кримінальному праві:

 • «Теоретико-прикладні аспекти суб’єктивної сторони складу злочину»;
 • «Проблеми суб’єктивної сторони складу злочину»;
 • «Вчення про суб’єктивну сторону злочину»:

професор кафедри кримінального та адміністративного права Академії адвокатури України Роман Вереша;

– за цикл наукових праць з космічного права:

 1. завідувач відділу проблем аграрного, земельного, екологічного та космічного права Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України Наталія Малишева;
 2. співробітник відділу проблем аграрного, земельного, екологічного та космічного права Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України Анна Гурова.

ІІ. У номінації «За видатні заслуги в галузі підготовки юридичних кадрів»:

декан господарсько-правового факультету Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Вадим Козак.

ІІІ. У номінації «За видатні заслуги в законотворчій, судовій та правозастосовній діяльності»:

 1.  декан заочного факультету Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Юрій Пономаренко;
 2. перший заступник Голови Верховної Ради України, Представник Президента України у Верховній раді України Руслан Стефанчук;

IV. У номінації «За підготовку і видання підручників для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти:

– за підручник «Податкове право України»:

 1. доцент кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Ірина Бондаренко;
 2. доцент кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Павло Дуравкін;
 3. доцент кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Дмитро Кобильник;
 4. доцент кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Наталя Маринів;
 5. асистент кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Євген Смичок;
 6.  доцент кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Людмила Товкун;
 7.  доцент кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Максим Шаренко;
 8.  доцент кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Тетяна Шульга.