Науковці Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого відзначені нагородами до Дня науки

17-05-2019, 09:12

Подякою Міністерства освіти та науки України нагороджено

–  Г.В.Берченка, к.ю.н., доцента кафедри конституційного права України

–  О.Ю.Битяка, к.ю.н., доцента кафедри господарського права

–  Л.В.Лейбу, ученого секретаря, к.ю.н, доцента кафедри земельного та аграрного права

–  Ю.А.Чуприну, начальника відділу наукових досліджень

 –  О.М.Ярошенка, д.ю.н., професора, завідувача кафедри трудового права

Почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації

 –  Б.М.Головкіна, д.ю.н., доцента, завідувача кафедри кримінології та кримінально-виконавчого

права

Подякою голови Харківської обласної державної адміністрації

 – Є.А.Гетьмана, д.ю.н., професора кафедри міжнародного приватного права та порівняльного правознавства, головного  наукового співробітника відділу координації наукових досліджень НАПрНУ

Грамотою Харківської обласної ради

–  В.Л.Яроцького, д.ю.н., професора, завідувача кафедри цивільного права №2

Подякою голови Харківської обласної ради

– Г.В.Анісімову, к.ю.н., доцента кафедри екологічного права

– В.В.Речицького, к.ю.н., доцента кафедри конституційного права України

Почесною грамотою виконавчого комітету Харківської міської ради

 –  В.І.Борисову, к.ю.н., професора, завідувача кафедри цивільного права №1

 –  Т.Б.Вільчик, д.ю.н., професора, завідувача кафедри адвокатури

Подякою Харківського міського голови

–  Л.М.Демидову, д.ю.н., професора кафедри кримінального права

– В.П. Янишена, к.ю.н., доцента кафедри цивільного права № 1, керівника Юридичної клініки Університету

Грамотою Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації

 –  Д.О.Білінського, д.ю.н., доцента кафедри фінансового права

–  Л.О. Голубничу, д.пед.н., професора кафедри іноземних мов №3

 – О.Р.Дашковську,  д.ю.н., професора кафедри теорії і філософії права

 – В.С. Мілаш, д.ю.н., професора кафедри господарського права

– В.Я.Настюка, д.ю.н., професора, завідувача кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності

Подякою директора Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації  

– І.О.Биля-Сабадаш, к.ю.н., доцента кафедри теорії і філософії права

–  І.О.Зінченко, к.ю.н., доцента кафедри кримінального права №2

–  Б.С.Мохончука, к.ю.н., асистента кафедри конституційного права України

– Н.Б.Писаренко, к.ю.н., доцента кафедри адміністративного права

 – С.А.Федчишина, к.ю.н., доцента кафедри адміністративного права

 – Т.А.Цувіну, к.ю.н., доцента кафедри цивільного процесу

Призначено стипендію Харківської обласної державної адміністрації в галузі науки у номінації «Правознавство. Стипендія імені В.П. Маслова» для провідних науковців

– М.П.Кучерявенку, першому віце-президенту, академіку Національної академії правових наук України, д.ю.н., професору, завідувачу кафедри фінансового права.