Науковці кафедри трудового права Університету взяли участь у міжнародній on-line конференції

25-01-2013, 10:13

25 січня в Омській юридичній академії (м.Омськ, Російська Федерація) відбулась міжнародна науково-практична конференція «Законодавство про працю та соціальне забезпечення: проблеми та перспективи», яка проходила  в режимі on-line.

У конференції взяли участь науковці кафедри трудового права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», що дало можливість обговорити актуальні проблеми науки трудового права в Російській Федерації та в Україні.

В ході конференції висвітлювались наступні питання:

− проблеми понятійного апарату та інші теоретико-методологічні проблеми трудового права та права соціального забезпечення;

− проблеми систематизації трудового законодавства та законодавства про соціальне забезпечення;

− вплив європейського права на формування російського законодавства про працю та соціальне забезпечення;

− роль постанов вищих судових органів у формуванні практики застосування трудового законодавства та законодавства про соціальне забезпечення;

− питання взаємозв’язку норм трудового права та права соціального забезпечення;

− удосконалення правового регулювання трудових і соціальних відносин;

− аналіз діяльності органів, що здійснюють контроль і нагляд за додержанням законодавства про працю та соціальне забезпечення;

− процедурні та процесуальні правовідносини в трудовому праві та праві соціального забезпечення.

З науковими доповідями виступили радник Конституційного Суду Російської Федерації М.Ю.Федорова, завідувач кафедри трудового права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» В.В.Жернаков, вчені  Омської юридичної академії: завідувач кафедри трудового права Н.О.Соколова, доценти А.А.Шевельова, Д.О.Сторожук, старший  викладач О.М.Петерс; доцент Омського державного аграрного університету А.Б.Канунніков.

Доповідачі відповіли на чисельні питання учасників конференції.

Інтерес викликали письмові відгуки зареєстрованих користувачів з приводу доповідей та дискусії.