Науковці дев’яти країн світу ділилися педагогічним досвідом і науковими дослідженнями навчання іноземних мов

21-02-2019, 12:55

Із розквітом інформаційних технологій світова наукова спільнота все активніше використовує для спілкування інтернет-майданчики. ІV Всеукраїнська науково-практичнаінтернет-конференція з міжнародною участю «Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи», організована кафедрами іноземних мов Університету, зібрала близько 100 учасників із 9 країн: США, КНР, Туреччини, Великої Британії, Словаччини, Італії, Литви, Росії та України.

Метою конференції був аналіз стану лінгвістичних та психолого-педагогічних досліджень навчання іноземних мов, виявлення тенденцій та перспектив підвищення ефективності іншомовної освіти у вищій школі України.

У доповідях, представлених на конференції, висвітлювалися питання теоретичного підґрунтя сучасного професійно спрямованого навчання іноземних мов в умовах інституційного навчання, пріоритети європейської мовної освіти, онтологічні вектори сучасної лінгвістики, проблема лінгвокомунікації й формування мовної особистості.

За результатами роботи підготовлено електронний збірник матеріалів конференції, який розміщено на сайті Університету.