У приміщені президії Національної академії правових наук України розпочала роботу Міжнародна науково-практична конференція «Правова доктрина − основа формування правової системи держави», присвячена 20-річчю академії

20-11-2013, 15:09

Метою конференції є публічне обговорення фундаментальної наукової праці «Правова доктрина України».

У роботі взяли участь представники більше 50-ти провідних наукових установ, вищих навчальних закладів, центральних та місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування, судових органів та органів правопорядку, які представляли  також учені зарубіжних країн: Білорусі, Казахстану, Литви, Молдови, Росії та США.

Захід відкрив перший віце-президент Національної академії правових наук України О.В.Петришин. Він щиро привітав присутніх та презентував нове фундаментальне п’ятитомне видання Національної академії правових наук України «Правова доктрина України».

Від імені голови Харківської обласної державної адміністрації, голови Харківської обласної ради, Харківського міського голови учасників також привітав голова постійної комісії з питань розвитку місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою, регламенту та депутатської діяльності Харківської обласної ради М.І.Тітов.

На пленарному засіданні з доповідями виступили: доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, проректор з наукової роботи Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» А.П.Гетьман − «Концепція розвитку права про довкілля як передумова забезпечення національної екологічної політики»; доктор юридичних наук, професор, президент Уральської державної юридичної академії професор В.Д.Перевалов − «Правова доктрина: людський вимір»; доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, проректор з навчальної роботи Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Ю.Г.Барабаш − «Перспективи конституційної реформи безпосередньої демократії в Україні»; доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, академік-секретар відділення цивільно-правових наук НАПрНУ Н.С.Кузнєцова − «Розвиток сучасної доктрини приватного права в Україні: стан та перспективи розвитку» та ін.

На завтра (21 листопада) заплановано проведення  засідань 5 секцій та секції молодих учених:

Секція № 1. Загальнотеоретичні, історичні та філософські підходи до розуміння правової доктрини;

Секція № 2. Правова доктрина у публічному та міжнародному праві;

Секція № 3. Правова доктрина у приватному праві;

Секція № 4. Правова доктрина в екологічному, господарському та аграрному праві;

Секція № 5. Правова доктрина наук кримінально-правового циклу.