Вийшов черговий номер науково-практичного видання «Вища школа» 7(109)/2013, в якому опубліковано статті першого заступника міністра освіти і науки України Є.М.Суліми «Інноваційні виклики сучасності й динаміка модернізації сучасної освіти», директора Інституту вищої освіти національної академії педагогічних наук М.Ф.Степка «Світові тенденції розвитку систем вищої освіти та проблеми забезпечення якості й ефективності вищої освіти в Україні» та проректора Університету В.В.Комарова «Законодавче забезпечення модернізації вищої освіти», що торкаються актуальних проблем вищої освіти

20-08-2013, 16:03

Є.М.Суліма акцентував увагу на тому, що у сучасних умовах створення нових культурних зразків вимагає розвитку креативних здібностей людини… У цьому контексті слід враховувати, що саме інформаційні технології стають тим локомотивом, який забезпечить економічний розвиток держави. Об’єктивним підґрунтям такої тези є незаперечний факт постійного зростання обсягів ринку інформаційно-комунікаційних технологій.

М.Ф.Степко визнав, що ми повинні застосовувати комплексний підхід до реорганізації вищої освіти з використанням ідей інтернаціоналізації

В.В.Комаров наголосив, що на модернізацію вищої освіти та законодавства про вищу освіту також впливає і європейська інтеграція. Серед основних напрямів інтеграційного процесу України до Європейського Союзу є адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу.