Між Університетом та Міжвідомчим науково-дослідним центром з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України підписано меморандум про партнерство та співробітництво

28-12-2017, 15:20

Метою підписання документу є співробітництво на принципах верховенства права, пріоритетності захисту національних інтересів, прав і безпеки людини, наукової самоврядності, довгострокового партнерства, позапартійності відповідно до законодавства України.

У заході взяли участь: від Університету – ректор В.Я.Тацій і проректор з наукової роботи А.П.Гетьман; від  Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України – керівник М.В.Гребенюк.

Текстом Меморандуму передбачено співробітництво з питань наукової та інформаційно-аналітичної діяльності; організація, координація та проведення спільних наукових досліджень з проблем і тем, що становлять взаємний інтерес; участь у розробці засад державної безпекової політики, проектів законодавчих та нормативно-правових актів, стратегій, концепцій і програм з питань забезпечення національної безпеки, боротьби з організованою злочинністю, кіберзлочинністю та охорони правопорядку в інформаційній сфері; здійснення наукової і правової експертизи (оцінки) проектів законів та інших нормативно-правових актів, науково-дослідних робіт, рецензування наукових статей, монографій та інших видань; участь в інформаційно-аналітичному забезпеченні діяльності РНБО України та інших державних й правоохоронних органів з комплексних проблем боротьби з організованою злочинністю, у тому числі й транснаціональною; організація і проведення спільних нарад, круглих столів, експертних зустрічей; створення спільних творчих (авторських) колективів і робочих груп; обмін науковими, інформаційними, довідковими та іншими виданнями і матеріалами, у тому числі електронними, які не містять інформації з обмеженим доступом; підготовка й видання спільних наукових, науково-методичних та інформаційно-аналітичних праць; сприяння впровадженню результатів наукових та аналітичних досліджень у законотворчу та правозастосовну діяльність; сприяння у підготовці й атестації наукових кадрів, у тому числі шляхом стажування і обміну досвідом, участі вчених Сторін у роботі спеціалізованих вчених рад і редколегій наукових журналів; надання консультацій з питань, що відносяться до компетенції експертів і вчених Сторін.

Від імені Університету документ підписав ректор В.Я.Тацій, від Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України – керівник М.В.Гребенюк.

Під час заходу В.Я.Тацій вручив М.В.Гребенюку посвідчення лауреата Премії імені Ярослава Мудрого 2017 р. у номінації «ЗА ВИДАТНІ ДОСЯГНЕННЯ В НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ З ПРОБЛЕМ ПРАВОЗНАВСТВА».

М.В.Гребенюк вручив В.Я.Тацію та А.П.Гетьману «Почесні грамоти Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України» за розбудову юридичної науки та широкомасштабну підготовку фахівців.