Між Українським союзом промисловців і підприємців, Національною академією правових наук України і Національним університетом «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» підписано договір про співробітництво

18-01-2012, 18:50

Предметом договору є:

− організація, координація та здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень та розвитку законодавства в галузі приватного права і підприємництва, фінансового права, інформаційного права, правової інформатики та інформаційної безпеки, правові проблеми інноваційного розвитку, інтелектуальної власності, співробітництва приватного сектора економіки з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, становлення недержавної системи безпеки підприємництва як складової сектора безпеки України;

− забезпечення ефективних зв’язків суб’єктів правової науки та освіти з членами Українського союзу промисловців і підприємців, впровадження результатів наукових досліджень у практику підприємницької діяльності;

− сприяння у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації

фахівців і наукових кадрів у вказаній сфері.

Сторони вирішили створити спільну робочу групу, яка вестиме моніторинг українського законодавства, проводитиме правову експертизу важливих для підприємницького середовища законопроектів, інших проектів нормативно-правових актів та рекомендуватиме свої експертні висновки законотворцям.