Проведено круглий стіл «Зміст підготовки перекладачів у вищих навчальних закладах і вимоги працедавців»

04-12-2013, 16:33

Вже другий рік поспіль кафедра іноземних мов №2 Університету  проводить навчання за спеціалізацією «Перекладач» для студентів спеціальності «Міжнародні відносини». Викладачі кафедри планомірно працюють над освоєнням нового для них напряму, зокрема, вступивши до Всеукраїнської спілки викладачів перекладу (ВСВП) та беручи участь у її заходах.

Організатори − кафедра іноземних мов №2, Всеукраїнська спілка викладачів перекладу (ВСВП), кафедра теорії та практики перекладу англійської мови Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна та об’єднання Vox Translatorum.

Круглий стіл відкрив президент Всеукраїнської спілки викладачів перекладу, академік АНВШ України, доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії та практики перекладу англійської мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та професор кафедри іноземних мов №2 Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Леонід Черноватий, який проінформував мету, завдання та принципи роботи Всеукраїнської спілки викладачів перекладу.

На заході з доповідями виступили: директор перекладацької компанії Translatel, доцент кафедри перекладу і загального мовознавства Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Олександр Бондаренко; директор перекладацької компанії «Лінгвістичний центр», старший викладач кафедри теорії мови та літератури Національного університету «Острозька академія» (м.Львів) Тетяна Струк; директор перекладацької компанії «Промова» (м.Харків) Віталій Воробйов; та ін.

Обговорено можливі шляхи співпраці вищих навчальних закладів та працедавців, а також питання змісту навчання майбутніх перекладачів, у якому взяли участь також викладачі та адміністратори провідних харківських центрів, що займаються підготовкою перекладачів (Харківського гуманітарного університету «Народна Українська Академія», Національного аерокосмічного університету імені М.Є.Жуковського, Національного технічного університету «Харківський політехнічний університет») та представники індустрії, зокрема, Олена Кірсанова, − керівник компанії «Аспект», що входить до Європейської асоціації центрів перекладацьких послуг (ELIA).

Дискусія завершилась домовленістю про проведення короткотермінових семінарів на базі харківських компаній «Промова» та «Аспект», метою яких буде навчання викладачів харківських вищих навчальних закладів принципів застосування інформаційних технологій у процесі перекладу та знайомство з найбільш поширеними з них, аби у подальшому такі викладачі змогли передати засвоєні знання та уміння майбутнім перекладачам.

Складено також перспективний план співпраці ВСВП та кафедри іноземних мов №2 Університету у справі розробки методичних матеріалів для забезпечення навчання за спеціалізацією «Перекладач» для студентів спеціальності «Міжнародні відносини».