Проведено презентації освітніх програм «Медіа-право», «Податковий юрист» та спільної магістерської програми «Міжнародне право» між Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого та Університетом імені Миколаса Ромеріса (м.Вільнюс, Литва)

16-05-2014, 16:34

Відкрив захід проректор із навчальної роботи Університету Ю.Г.Барабаш: «Виконуючи завдання ректора В.Я.Тація, ми постійно намагаємося модернізувати навчальні плани з метою розширення можливостей працевлаштування наших студентів і сьогодні презентуємо дві освітні програми «Медіа-право» та «Податковий юрист» і одну магістерську програму «Міжнародне право».

Присутнім було презентовано фільм-інтерв’ю викладачів і слухачів курсу «Медіа-право» 2013-2014 н.р. і куратор О.І.Поклонська розповіла про особливості проекту.

«Медіа-право» − курс вибіркових навчальних дисциплін, спрямований на ознайомлення студентів 5 курсу (1 курсу магістратури) денної форми навчання із питаннями інтелектуальної свободи, правового регулювання діяльності засобів масової інформації, захисту персональних даних, правового інституту інтелектуальної  власності.

До навчального процесу залучено провідних фахівців кафедр конституційного права, теорії держави та права, цивільного права, культурології, а також спеціалістів телецентру Університету.

Матеріал курсу передбачає поглиблене вивчення таких юридичних дисциплін як свобода слова, свобода преси, право на вільне самовираження особи. Слухачі також отримають досвід безпосередньої журналістської діяльності на базі телецентру Університету.

Завідувач кафедри фінансового права, доктор юридичних наук М.П.Кучерявенко розповів про головні напрями освітньої сертифікатної програми «Податковий юрист»: поглиблене вивчення основ податкового права, порядок вирішення конфліктних відносин у податковому праві, питання судочинства, податкові спори, відповідальність за порушення  податкового законодавства, податкове право Європейського Союзу, податкове планування, адміністрування податків, зборів та ін.

Презентацію спільної магістерської програми «Міжнародне право» провели викладачі кафедри міжнародного права, кандидати юридичних наук, О.Я.Трагнюк та І.А.Шумило.

Мета програми − підготовка висококваліфікованих спеціалістів у сфері захисту прав та інтересів держав, міжнародних організацій, корпорацій та приватних осіб на міжнародній арені.

Студенти, які успішно виконають вимоги магістерської програми, отримають дипломи магістра права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та магістра міжнародного права Університету Миколаса Ромеріса (м.Вільнюс, Литва).

Період навчання – два роки, перший рік студенти навчатимуться в НЮУ імені Ярослава Мудрого (м.Харків), другий рік – в Університеті імені Миколаса Ромеріса (м.Вільнюс, Литва). Форма навчання – денна, мова програми – англійська.

Пропонується вивчення таких предметів: Дипломатія і консульське право (Diplomacy and Consular Law); Міжнародна торгівля та інвестиційне право (International Trade and Investment Law); Міжнародне право договорів (International Law of Treaties); Норми права, що регулюють положення біженців (Refugee Law); Міжнародне кримінальне право (International Criminal Law); Право міжнародних організацій (Law of International Organizations); Міжнародне та європейське право навколишнього середовища (International and European Environmental Law); Міжнародне право інтелектуальної власності (International Intellectual Property Law); Міжнародне гуманітарне право (International Humanitarian Law); Міжнародне морське право (International Maritime Law); Міжнародний захист прав людини (International Protection of HR); Зовнішня політика та зовнішніх зв’язки ЄС (Foreign Policy and External Relations of EU); Врегулювання спорів у приватному міжнародному праві (Dispute Settlement in Private Int Law); Міжнародне податкове право (International Tax Law); Європейське та міжнародне корпоративне право (European and International Corporate Law).

Проректор Ю.Г.Барабаш анонсував роботу курсів англійської мови. За попередньою домовленістю з представником Кембриджського університету з 1 вересня викладачі кафедри іноземних мов № 1,  № 2  та № 3 будуть забезпечувати підготовку учасників програми «Міжнародне право». Випускники курсів отримають сертифікат Кембриджського університету.

З приводу належного та вчасного оформлення заяв на участь, а також для отримання іншої додаткової інформації стосовно програм звертатися за телефонами:

«Медіа-право» − (057) 704 93 94;

«Податковий юрист» − (057) 704 93 02;

«Міжнародне право» − (057) 704 92 19;

Курси англійської мови Кембриджского университета − (057) 704 92 80 .