Ліцензування Кримського юридичного інстититу

14-01-2011, 08:40

Національний університет “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого” відповідно до п. 15 Порядку ліцензування освітніх послуг, який затверджено постановою КМУ від 8 серпня 2007 р. № 1019 інформує про здійснення передбачених чинним законодавством заходів щодо збільшення ліцензованого обсягу підготовки бакалаврів з галузі знань 0304 “Право” в Кримському юридичному інституті. Ліцензійна справа (№ реєстрації 1408/0/49-10 від 22.03.2010 р.) знаходиться в Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України.

Кримський юридичний інститут є відокремленим структурним підрозділом Академії і здійснює освітню діяльність за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» (Сімферопольський юридичний технікум) та «Бакалавр» (факультет інституту).

На факультеті Кримського юридичного інституту навчається більше 900 студентів. Викладання в інституті здійснюється чотирма кафедрами: кафедрою загальнотеоретичних правових дисциплін, кафедрою цивільно-правових та господарсько-правових дисциплін, кафедрою адміністративно-правових та кримінально-правових дисциплін та кафедрою соціально-економічних дисциплін, на яких працює 44 викладачі, із них: 2 викладачі – доктори наук, 1 з них – професор, 1 з них – доктор юридичних наук; 30 викладачів – кандидати наук, з них 23 – кандидатів юридичних наук.

Учбовий корпус факультету налічує 5 поточних лекційних аудиторії та 41 навчальну аудиторію, спортивний зал (201,4 м2), волейбольний та баскетбольний майданчики (1224 м2), актовий зал на 180 місць, 4 комп’ютерних класи, бібліотека з читальним залом та Інтернетом, книгосховище, кафе на 70 місць з усіма необхідними підсобними приміщеннями.

Соціальна інфраструктура Кримського юридичного інституту відповідає ліцензійним умовам.