Відбувся спільний круглий стіл кафедр цивільного процесу Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» та юридичного факультету Московського державного університету імені М.В.Ломоносова «Перевірка судових рішень в цивільному процесі України та Росії»

19-03-2013, 21:43

З основними доповідями виступили завідувач кафедри цивільного процесу Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» професор В.В.Комаров та професор кафедри цивільного процесу юридичного факультету Московського державного університету імені М.В.Ломоносова, доктор юридичних наук О.О.Борисова.

Основні питання, які були предметом обговорення: «Теоретичні моделі систем перевірки судових рішень», «Вплив практики Європейського суду з прав людини на національне процесуальне законодавство», «Доступ до суду та належні процедури в інстанційній системі перевірки судових рішень», «Перспективи вдосконалення цивільного процесуального законодавства».

По результатах роботи круглого столу буде підготовлено збірник тез наукових доповідей та повідомлень. Підписано Протокол про співпрацю між кафедрами цивільного процесу Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» та юридичного факультету Московського державного університету імені М.В. Ломоносова у 2013 році.