У Полтавському юридичному інституті Університету пройшов круглий стіл, присвячений вшануванню пам’яті В.В. Сташиса

04-12-2013, 16:59

Даний захід, спрямований на ознайомлення полтавських студентів із життєвим та науковим шляхом видатних вчених-правознавців, представників харківської школи кримінального права, став вже традиційним для Інституту.

Організаторами круглого столу були кафедра публічного права та бібліотека інституту. Активну участь у підготовці та проведенні заходу взяли кандидат юридичних наук, асистент кафедри публічного права Т.О.Михайліченко, завідувач філіалу бібліотеки М.А. Бірюкова, бібліотекар В.В.Ільченко, студента ІІ та ІІІ курсів: А.Анзель, Є.Бабич, М.Гранько, К.Калюжний, О.Караулов, Р.Кашуба, І.Кисличенко, М.Пахомова та Ю.Харченко.

Загальновідомим є внесок В.В.Сташиса в розвиток вітчизняної кримінально-правової науки. У сфері наукових інтересів ученого перебувало широке коло проблем кримінального права, зокрема, концептуальні розробки вченого стали теоретичним підґрунтям удосконалення та проведення кодифікації чинного законодавства, результатом якої став Кримінальний кодекс України 2001 р.

Обговорення відбувалося за декількома напрямками: розповідь про життєвий шлях науковця; дослідження принципів кримінального права; поділ злочинів на види; вчення про покарання у наукових дослідженнях В.В.Сташиса; аналіз вченим злочинів проти життя, власності та злочинів у сфері господарської діяльності.

Враженнями та спогадами від особистого знайомства із видатним професором поділилися: директор Полтавського юридичного інституту, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри правосуддя О.П.Бущан, заступник директора з навчальної та наукової роботи, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії права і конституційного права О.Р.Дашковська, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри публічного права О.М.Лемешко та кандидат юридичних наук, асистент кафедри публічного права Т.О.Михайліченко. Як відмічалося виступаючими, принциповість, скромність, чуйність, доброта та висока ерудованість в поєднанні з мудрістю, вимогливістю та авторитетністю на довгий час мають залишатися прикладом для сьогоднішніх студентів Університету та багатьох поколінь юристів.

Кафедра публічного права й надалі планує ініціювати такі заходи, присвячені видатним науковцям – представників харківської школи кримінального права, задля забезпечення нерозривного зв’язку трьох часів – минулого, теперішнього і майбутнього.