Кафедра трудового права Університету стала співорганізатором міжнародної науково-практичної конференції науковців, юристів та аспірантів «Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід»

02-05-2019, 11:35

Захід відбувся у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк).

В роботі конференції взяли участь науковці Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка, Національного університету «Одеська юридична академія», Донецького національного університету імені Василя Стуса.

З привітаннями до учасників Міжнародної конференції звернулися проректор з наукової роботи НЮУ імені Ярослава Мудрого, А.П.Гетьман, який висловив усім учасникам подяку, а також запевнив, що отримана інформація буде ретельно вивчена, а її використання сприятиме подальшому вдосконаленню механізму захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні, та проректор з наукової роботи СНУ імені В. Даля Е.В.Потапенко Було підкреслено історичну прихильність українського народу до демократичного державного устрою, а також значення доктрини прав людини і громадянина, яка протягом тривалого часу виступає для всього світу дороговказом на шляху до справжнього народовладдя.

В межах конференції були проведені панельні дискусії та секційні засідання. Доповіді учасників були присвячені актуальним аспектам співпраці між Україною та Європейським союзом стосовно гарантування права та захисту прав людини. Від кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого виступили: проф. О.М.Ярошенко (Актуальні проблеми реформи трудового законодавства), проф. А.М.Слюсар (теоретико-прикладні проблеми вирішення індивідуальних трудових спорів), доц. С.В.Лозовой (Медіація як перспективний напрямок вирішення трудових спорів), ас. О.О.Дума (Поновлення на роботу як підстава розірвання трудового договору), асп. Т.Л. Жовнір (Самозайняті особи як суб’єкти право соціального забезпечення).

Усі теми викликали жваву дискусію, обговорення було плідним,  учасники конференції запропонували інноваційні шляхи вдосконалення законодавчого забезпечення прав та свобод людини.