За ініціативи Ліги студентів Асоціації випускників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого започатковано Дискусійний клуб

23-05-2014, 15:46

Організатор – Ліга студентів Асоціації випускників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Мета заходу: поглиблення знань студентів з теорії держави та права і галузевих правових наук;     розвиток ораторських навичок студентів-правників; вміння знаходити та використовувати правову інформацію; вміння працювати в команді; розвиток навичок професійної мови; обмін досвіду і знань викладачів і креативних, перспективних думок студентів; досягнення компромісної позиції в досліджуваних питаннях шляхом підкріплення правових поглядів студентів реальним досвідом викладачів.

У роботі першого засідання на тему «Розширення економічних повноважень місцевого самоуправління» взяли участь студенти-учасники наукових гуртків кафедри конституційного права України, фінансового права та теорії держави і права та експерти – кандидат юридичних наук, асистент кафедри теорії держави та права Вовк Д.О., кандидат юридичних наук, доцент кафедри державного будівництва Соляннік К.Є., кандидат юридичних наук, асистент кафедри фінансового права Котенко А.М. та інші.

Відкрив захід та привітав учасників Відповідальний секретар Асоціації випускників, асистент кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн Булгаков А.О.. Він зазначив: «Відкриття дискусійного клубу є ще однією можливістю для студентів НЮУ ім. Ярослава Мудрого розширити свій кругозір, отримати нові знання та найголовніше практичні навички, які допоможуть при освоєнні юридичної професії, підвищити свої навички володіння аудиторією, правильної побудови виступу та яскравої презентації свого виступута даний захід стане традиційним».

Головуючим даного заходу був ініціатор та організатор Дискусійного клубу – студент Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України Мороз Ілля.

Три команди представили проекти на задану тему. Особливий інтерес та палку дискусію викликала доповідь команди конституційного права. Найкращими опонентами, на думку експертів-викладачів, була команда фінансового права.        Найактивнішими учасниками Клубу були Рудик Віталій (Інститут підготовки кадрів для органів юстиції), Хміль Ярослав (Інститут підготовки юридичних кадрів для СБУ), Михальська Юлія(Інститут підготовки юридичних кадрів для СБУ), Сидорчук Марина (Інститут підготовки кадрів для органів юстиції), Брант Катерина (Інститут підготовки кадрів для органів юстиції), Шараха Тетяна, Євген Васильченко. Змістовними та корисними були рецензії викладачів.