Заява прес-служби Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого щодо непоширення обмежень, передбачених частиною третьою статті 1 Закону України «Про очищення влади» до кандидата на посаду ректора Університету

08-09-2015, 16:26

У відповідь на поширювану останнім часом недостовірну інформацію щодо кандидата на посаду ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого проф. В.Я. Тація, прес-служба повідомляє.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.42 Закону України «Про вищу освіту» не може бути обрана, призначена (у тому числі виконувачем обов’язків) на посаду керівника вищого навчального закладу особа, яка підпадає під дію частини третьої статті 1 Закону України «Про очищення влади». Таке обмеження на підставі ч.3 ст.1 та п.1 ч.4 ст.3 Закону України «Про очищення влади» застосовується до осіб, які були обрані і працювали на керівних посадах Комуністичної партії Радянського Союзу, Комуністичної партії України, Комуністичної партії іншої союзної республіки колишнього СРСР, починаючи з посади секретаря районного комітету і вище.

Дана норма Закону України «Про очищення влади» не може бути застосована до осіб, які були членами ЦК КПРС, з наступних підстав.

1. Згідно Статуту КПРС, затвердженому XXII з’їздом (з наступними змінами), ЦК КПРС не був постійно діючим партійним органом, а проводив свою роботу періодично.

2. Членство у ЦК КПРС не віднесене чинними за радянських часів нормативно-правовими актами та діючим вітчизняним законодавством до діяльності у партійних організаціях на відповідальних посадах.

3. Члени ЦК КПРС не відносилися до штатної номенклатури кадрів та не оформлювали службові правовідносини з партійним органом.

4. Діяльність члена ЦК КПРС здійснювалася на громадських засадах та неоплатній основі, без одержанням заробітної плати за рахунок бюджету партійного органу.

Таким чином, членство в ЦК КПРС не може вважатися обранням і працею на керівних посадах Комуністичної партії Радянського Союзу та не підпадає під дію частини третьої статті 1 Закону України «Про очищення влади».

За час трудової діяльності В.Я.Тацій ніколи не працював на будь-яких посадах в партійних органах.