В Інституті підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Університету проведено п’яте засідання постійно діючого науково-практичного семінару «Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення»

01-11-2013, 10:30

Актуальність зазначеного заходу обумовлена нагальною потребою вироблення науковцями і практиками єдиних підходів до застосування положень нового кримінального процесуального законодавства в оперативно-службової діяльності СБ України з метою забезпечення належної якості досудового розслідування.

У роботі взяли участь:

– науковці Національної академії правових наук України, Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Національної академії СБ України та інших провідних наукових установ і вищих навчальних закладів України;

– керівництво та практичні співробітники Головного слідчого управління, підрозділів Центрального управління і регіональних органів СБ України, судів, прокуратури та інших правоохоронних органів;

– науково-педагогічний склад, курсанти Інституту та студенти НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого».

Засідання було відкрите вітальним словом т.в.о. начальника Інституту полковника С.Є.Кучерини та змістовною доповіддю начальника Головного слідчого управління СБ України полковника юстиції М.О.Ленка. Серед інших учасників особливо слід відмітити доповіді завідувача кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого», заслуженого діяча науки і техніки України, члена-кореспондента НАПрН України, доктора юридичних наук, професора В.Я.Настюка; завідувача кафедри кримінального процесу НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого», члена-кореспондента НАПрН України, доктора юридичних наук, професора О.В.Капліної; начальника слідчого відділу УСБ України в Херсонській області підполковника юстиції Є.С.Шишенка, випускника Інституту 2000 р.; професора СК № 2 ІПЮК для СБ України, кандидата юридичних наук, докторанта кафедри кримінального процесу НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого» О.М.Дроздова; вченого секретаря НА СБ України, кандидата юридичних наук, доцента, підполковника С.С.Кудінова.

Основною темою науково-практичного семінару стало обговорення результатів впровадження нового Кримінального процесуального кодексу України, висвітлення проблемних питань застосування норм нових та істотно змінених інститутів кримінального процесуального права. Науковці особливо підкреслили необхідність вироблення єдиного підходу до тлумачення оціночних норм кримінального процесуального законодавства, а також важливість врахування практики Європейського суду з прав людини в контексті дотримання прав і свобод людини під час досудового розслідування.

Матеріали науково-практичного семінару видано окремим збірником та надіслано до підрозділів Центрального управління, регіональних органів, наукових установ та навчальних закладів СБ України.