До 100-річчя проголошення Акта злуки УНР і Західноукраїнської Народної республіки проведено історико-правовий студентський турнір

27-01-2019, 20:17

Організатори: наукова бібліотека, кафедра історії держави і права України і зарубіжних країн, історико-правова секція студентського Дискусійного клубу Університету.

На обговорення винесено актуальну тему «Соборність − духовна сила української  державності». У ролі доповідачів виступили Олександр Ромашко  (Інститут прокуратури та кримінальної юстиції, 1 курс) та Єлизавета Баран (Слідчо-криміналістичний інститут, 1 курс). Їм опонували Сергій Пазій (Інститут адвокатури, 2 курс) і Юлія Хайлецька (Слідчо-криміналістичний інститут, 1 курс).  Рецензію на виступи команд дали студент Євген Борох (Інституту адвокатури, 2 курс), Людмила Єрмакова (Слідчо-криміналістичний інститут, 1 курс), та Данило Польшиков (міжнародно-правовий факультет, 1 курс).

Роботу команд позитивно оцінило професійне журі у складі: завідувача кафедри історії держави і права України і зарубіжних країн В.Д.Гончаренка (голова), завідувача кафедри культурології В.О.Лозового, доцента кафедри історії держави і права України і зарубіжних країн Ю.М.Походзіла й асистента  кафедри історії держави і права України і зарубіжних країн О.В.Середи (модератор).

Учасники турніру показали високу ерудицію та володіння фактичним матеріалом, глибокий аналіз дефініцій та філософського-правового контексту Соборності.

Коментарі та запитання науковців розширили кут розгляду теми, збагатили загальну полеміку судженнями про роль Соборності в сучасних умовах державотворчих процесів; виховання духу патріотизму; єднання громадян України всіх національностей в любові до своєї держави. На думку журі, найкраще розкрили тему рецензенти, показавши кращу командну гру.