До Європейського дня мов проведено круглий стіл «Іноземні мови у світі, що змінюється» («Foreign Languages in the Changing World»)

25-09-2019, 15:09

Організатор: кафедра іноземних мов №3.

Європейський день мов святкується щорічно 26 вересня з 2001 р. за ініціативи Ради Європи і підтримки Європейського Союзу.

До учасників звернувся заступник директора Інституту прокуратури та кримінальної юстиції Р.І.Таш’ян, який зазначив, що вивчення іноземної мови відкриває значні можливості щодо академічної мобільності, досягнення успіху у професійній діяльності, самостійної участі у міжнародних юридичних форумах, конференціях, семінарах та  тренінгах.

 Привітала учасників завідувач кафедри іноземних мов №3 О.Ю. Кузнецова, яка наголосила, що Університет пропонує різноманітні можливості для підвищення рівня іншомовної підготовки, закликала студентів до розвитку їх іншомовної комунікативної компетенції.

У засіданні круглого стола взяли участь студенти 1 курсу Інституту прокуратури та кримінальної юстиції, які підготували презентації і виступили з повідомленнями англійською мовою. Учасники заходу активно обговорювали питання важливості вивчення мов та збереження мовного розмаїття у світі, значення усвідомлення багатомовності і багатокультурності сучасного світу, необхідності толерантного і поважного ставлення до представників усіх мов і культур.

Також студенти підготували презентацію та обговорили питання важливості збереження української мови та української культури.

Вели засідання студенти 3 курсу Інституту прокуратури та кримінальної юстиції Г.Шостак та В.Мухомедьянов.

Учасники круглого столу відзначили, що іншомовна компетентність є важливим здобутком сучасної особистості і надзвичайно важлива для майбутніх юристів, адже сьогодні майже кожна статусно й фінансово приваблива вакансія передбачає володіння іноземною мовою.