До річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України проведено круглий стіл

03-06-2020, 17:54

3 червня в режимі онлайн відбувся круглий стіл «Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах» (до 30-річчя прийняття Декларації про державний суверенітет України 1990 року.

Організаторами виступили кафедра історії держави і права України та зарубіжних країн Університету та відділення теорії та історії держави і права Національної академії правових наук України.

Круглий стіл зібрав понад 100 учасників, серед яких провідні вчені, практичні працівники, викладачі, аспіранти, студенти, ад’юнкти та учні закладів середньої освіти.

З привітальним словом виступив голова організаційного комітету, завідувач кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого В.Д. Гончаренко, зазначивши, що Декларація про державний суверенітет України – це історичний документ, який за своїм змістом мав конституційний характер. Сформульовані у Декларації положення наділяли Україну таким обсягом суверенних прав в галузі державного, господарського, соціально-культурного будівництва, зовнішньої політики, котрий був притаманним фактично незалежній державі. Цей документ більшою мірою був програмним, стратегічним актом, котрий містив концептуальні засади українського національного державотворення.

На круглому столі обговорювалися актуальні проблеми державотворення в Україні та зарубіжних країнах, з якими можна буде ознайомитися в збірці тез, яка буде видана за результатами зазначеного наукового заходу.