До Дня Європи проведено ІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Україна і Європейський Союз: шлях до сталого розвитку»

17-05-2019, 12:24

Організатори: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого спільно, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Львівський національний університет імені Івана Франка, НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України.

У роботі конференції взяли участь провідні науковці вітчизняних навчальних і науково-дослідних закладів, аспіранти, студенти та курсанти.

Присутніх привітали проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого В.В.Комаров і депутат Харківської обласної ради, перший віце-президент – виконавчий директор Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області М.І.Тітов.

Зокрема, В.В.Комаров наголосив, що євроінтеграційний курс, який обрала Україна з моменту проголошення незалежності, є основою тих позитивних перетворень, які повинні забезпечити дотримання у нашій державі тих цінностей, які лежать в основі сильної, успішної об’єднаної Європи. Особливо важливою у цьому сенсі є і роль науковців, які сьогодні зібралися, щоб обмінятися думками і досвідом.

М.І.Тітов  звернув увагу на необхідність поєднання науки і практики на усіх рівнях функціонування держави, при цьому роль регіонів та місцевої влади у європейському поступі набуває ключового значення.

Під час конференції з доповідями виступили: професор кафедри порівняльного і європейського права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка К.В.Смирнова – «Місце угоди про асоціацію між ЄС та Україною у національному правопорядку України»,провідний науковий консультант відділу європейського права та міжнародної інтеграції Інституту законодавства Верховної Ради України Б.В.Бабін – «Застосування звернень до конвенційних комітетів для захисту прав людини в кримінальних провадженнях», завідувач кафедри європейського права Львівського  національного університету імені Івана Франка М.М.Микієвич – «Історичні передумови становлення правових  засад спільної оборонної політики Європейського Союзу», старший науковий співробітник Науково-дослідної частини Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка І.А.Березовська – «Виконання Угоди про асоціацію як основа стратегічного курсу на євроінтеграцію України»; доцент кафедри порівняльного і європейського права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка О.В. Гончарук – «Кримінальна відповідальність в Україні за вчинення злочинів проти екологічної безпеки у світлі виконання угоди про асоціацію України з Європейським Союзом», завідувач кафедри права Європейського Союзу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого І. В. Яковюк –  «Європейський союз і його роль у забезпеченні миру та безпеки»,  доцент кафедри права Європейського Союзу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого О.Я.Трагнюк – «Україна-НАТО: деякі аспекти розвитку правового регулювання співробітництва в контексті  розвитку безпекового виміру зовнішньої політики нашої держави в кінці ХХ – на початку ХХІ століття» та ін.

За підсумками роботи конференції буде видано збірник статей та доповідей.