До відома вступників 1-го курсу контрактної форми навчання

07-08-2017, 18:22

Університет оголосив списки рекомендованих до зарахування за контрактом. Звертаємо увагу рекомендованих до зарахування осіб на необхідність виконати вимоги до зарахування, а саме: з’явитися до Університету, подати оригінали (копії) документів визначених Правилами прийому (паспорт; ідентифікаційний код; атестат з додатком; сертифікат ЗНО з додатком; для військовозобов’язаних – приписне посвідчення чи військовий квиток; 4 фотокартки 3х4 см), вирішити питання щодо укладення договору про навчання.

Строк виконання вимог до зарахування:

для вступників денних інститутів і факультетів – до 30 серпня;

для вступників вечірнього і заочних факультетів – до 23 серпня.

Окремо звертаємо увагу вступників пільгових категорій, які мають право на переведення з контрактної на бюджетну форму навчання. Ви повинні з’явитися до Університету й подати, у тому числі й документи, що підтверджують пільги, до 11 серпня.

До пільгових категорій вступників, які мають на переведення з контрактної на бюджетну форму навчання, належать:

  1. Вступники, що підлягають переведенню на бюджет, незалежно від їхнього конкурсного бала:

1) діти загиблих або померлих учасників АТО або Революції Гідності;

2) діти загиблих або померлих учасників бойових дій на території інших держав;

3) діти загиблих або безвісно відсутніх військовослужбовців.

  1. Вступники, що підлягають переведенню на бюджет, якщо їхній конкурсний бал не більше, ніж на 10 балів нижчий за мінімальний прохідний на бюджет по даному факультету:

1) інваліди війни;

2) яким законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди, і які не витримали її;

3) з інвалідністю, які неспроможні відвідувати Університет;

4) учасники бойових дій;

5) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

6) звільнені від ЗНО на підставі спільного наказу МОН України і МОЗ України № 1027/900 від 29.08.2016

7) інваліди І і ІІ груп та діти-інваліди;

8) інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи (1 і 2 категорії)

9) шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;

10) діти учасників бойових дій.