Підписано договір про співробітництво між Університетом та Самарською гуманітарною академією (Російська Федерація)

10-10-2013, 17:17

Предметом цього договору є співробітництво сторін у питаннях вдосконалення освіти та розвитку науково-дослідної діяльності.

Від імені Університету договір підписав ректор В.Я.Тацій.

Договором передбачається  участь у семінарах, конференціях, нарадах та інших заходах, які здійснюються сторонами з проблем освіти; спільні публікації науково-дослідних та навчально-методичних матеріалів; прийом для стажування або підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу; проведення спільних наукових досліджень;надання сприяння в оформленні відгуків на дисертації аспірантам, докторантам і здобувачам; підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів; обмін досвідом викладання навчальних дисциплін; проведення студентських олімпіад, конкурсів, змагань тощо.