Державними нагородами України відзначено науковців Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

24-07-2018, 12:34

Указом Президента України №214/2018 за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної правової науки, багаторічну плідну наукову діяльність та високий професіоналізм вчених Університету − співробітників та працівників Національної академії правових наук України нагороджено:

орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня

Тація Василя Яковича — ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, почесного президента та академіка НАПрН України;

орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня

Битяка Юрія Прокоповича —першого проректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,  академіка-секретаря відділення державно-правових наук i міжнародного співробітництва, академіка НАПрН України;

орденом «За заслуги» III ступеня

Гончаренка Володимира Дмитровича —  завідувача кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академіка-секретаря відділення теорії та історії держави і права, академіка НАПрН України;

Журавля Володимира Андрійовича — професора кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, головного ученого секретаря, академіка НАПрН України;

орденом княгині Ольги III ступеня

Серьогіну Світлану Григорівну —  завідувачку кафедри державного будівництва і місцевого самоврядування Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, директора Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування, члена-кореспондента НАПрН України.

Крім того, почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України»  присвоєно

Капліній Оксані Володимирівні — завідувачці кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, члену-кореспонденту НАПрН України.

http://www.president.gov.ua/documents/2142018-24574