В Інституті управління і права Університету (м. Київ) проведено круглий стіл «Актуальні проблеми господарського права»

22-11-2016, 11:58

Організатор: кафедра загальноправових дисциплін Інституту управління і права.

У заході взяли участь академіки Національної академії правових наук України та науковці кафедр: загальноправових дисциплін Інституту управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, трудового права і соціального забезпечення юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, господарського права та процесу Національного університету «Одеська юридична академія», цивільного права та процесу юридичного факультету Львівського національного університету імені І.Франка, приватного права Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича, адміністративного права і процесу та митної безпеки Університету Державної фіскальної служби України, проблем господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави Інституту економіко-правових досліджень НАН України, а також викладачі, студенти та представники громадськості.

Засідання круглого столу відкрив директор Інституту управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Ю.В.Ткаченко, який зазначив: «Вивчення актуальних проблем господарського права тісно пов`язане з господарською діяльністю суб’єкту господарювання та економічними питаннями, які виникають у процесі цієї діяльності. Проведення сьогоднішнього круглого столу вкрай важливе. Передусім можна зробити певні висновки щодо того, що вже досягнуто, проаналізувати помилки, які потрібно виправити, і яких варто уникати в майбутньому».

Зі словами привітання звернувся завідувач кафедри загальноправових дисциплін Інституту управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Б.М.Поляков та виступив із доповіддю: «Проблеми удосконалення законодавства про банкрутство в Україні».

На засіданні круглого столу виступили: академік Національної академії правових наук України В.П.Тихий, академік Національної академії правових наук України А.О.Селіванов, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри господарського права та процесу Національного університету «Одеська юридична академія» О.П.Подцерковний з доповіддю: «Сучасні тенденції регулювання господарських відносин в зарубіжних країнах: уроки для України», професор кафедри приватного права Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича А.О.Бутирський – «До проблемних питань, які виникають при вирішенні господарських спорів за участі банків», в.о. начальника кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки Університету Державної фіскальної служби України О.П.Рябченко – «Шляхи вдосконалення правового регулювання звернення до адміністративних суддів з питань вирішення податкових спорів», завідувач сектором відділу проблем господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави Інституту економіко-правових досліджень НАН України С.М.Грудницька – «Реформування державного сектору економіки у світлі реорганізації суспільних відносин: господарсько-правовий аспект», доцент кафедри цивільного права та процесу юридичного факультету Львівського національного університету імені І.Франка Ю.М.Юркевич – «Правовий статус повних та командитних товариств за законодавством України», професор кафедри трудового права і соціального забезпечення юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка С.Я.Вавженчук – «Проблеми захисту прудових прав посадових осіб ПАТ» та ін.

За результатами роботи круглого столу планується видання збірника тез доповідей учасників.