В Інституті післядипломної освіти Університету відбулося вручення сертифікатів випускникам сертифікатної освітньої програми «Митне право» 2015-2016 н. р.

30-09-2016, 16:29

Програма передбачає вивчення студентами старших курсів денної форми навчання актуальних питань правового регулювання податкової системи та митної справи, серед яких податкова система України, адміністрування податків і зборів, адміністрування митної справи (митний контроль, митне оформлення, митні режими, переміщення товарів і транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон), правове регулювання міжнародних комерційних договорів, зовнішньоекономічні торгові операції, відповідальність за порушення податкового та митного законодавства тощо.

Сертифікати вручив директор Інститут післядипломної освіти, член-кореспондент Національної академії правових наук України  В.М.Єрмолаєв. «Студенти прагнуть вдосконалення власних фахових знань, що сьогодні неможливо без додаткових спеціалізованих програм. Вивчення вузькоспеціалізованих курсів підвищить  конкурентоспроможність на внутрішньому, європейському і світовому ринках праці», – сказав Віктор Миколайович.

Своїми враженнями поділилися:

студентка Кристина Зотова (Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, V курс, 4 група): «Сертифікатна освітня програма  «Митне право» принесла особисто мені велику користь. Усі дисципліни, які нам читалися є актуальними на сьогоднішній день. Викладачі намагалися донести всю необхідну інформацію, аби ми отримали знання в обраній сфері, змогли використати їх у майбутньому»;

студент Іван Демиденко (Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, ІV курс, 4 група): «Завдяки вивченню цього курсу мені стали більш зрозумілими особливості міжнародного комерційного права, специфіка національного права. При вивченні  дисципліни «Міжнародні комерційні договори», нам висвітлювалися  питання зарубіжного цивільного права, що має практичне значення».