В Інституті підготовки юридичних кадрів для СБУ проведено круглий стіл з питань організації контррозвідувальної діяльності в сучасних умовах

27-04-2021, 09:34

Захід відбувся за участі керівництва Інституту, науково-педагогічного складу спеціальної кафедри та курсантів. Основна мета – поліпшення якості та вдосконалення змісту навчально-виховного процесу, його подальша інтеграція з практикою відповідно до сучасних вимог і реальних потреб оперативно-службової діяльності СБУ.    

У ході виступів і дискусій учасники обговорили питання щодо історії становлення та розвитку інституту використання добровільної допомоги громадян органам держбезпеки на теренах сучасної України; порівняльного аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду правової регламентації суспільних відносин в зазначеній сфері; практики задіяння конфідентів під час здійснення контррозвідувальних чи оперативно-розшукових заходів, а також негласних слідчих (розшукових) дій; соціально-правового захисту осіб, що сприяють діяльності СБУ; шляхів подальшого розвитку проблематики організації контррозвідувальної діяльності в контексті реформування національної спецслужби тощо. 

Тези доповідей і виступів, а також висновки та пропозиції, сформульовані за результатами їх узагальнення, будуть видані окремим збірником.