В Інституті підготовки кадрів для органів прокуратури України проведено відкрите заняття з англійської мови зі студентами фокус-групи (викладач доцент С.В.Мясоєдова, кафедра іноземних мов № 3)

14-05-2013, 16:56

Згідно з наказом №101-С від 21.02.2012 року «фокус-групу» було створено у 2012/2013 навчальному році на основі конкурсного відбору серед студентів 3 курсу Університету для вдосконалення іншомовної комунікативної компетенції студентів, які мають високий рівень іншомовної підготовки, і для залучення цих студентів до участі у наукових і освітніх проектах та заходах, що вимагають володіння іноземними мовами.

Група складає 15 студентів. Заняття у групі проводяться щотижнево по 4 навчальні години у позанавчальний час.

За цей час студенти фокус-групи взяли участь у наукових конференціях: Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Strategiczne pytania swaitowej nauks − 2013», Przemysl, «Moderni vymozenosti vedy − 2013», Praha, Всеукраїнській науковій конференції «Promotion of Legality in Ukraine», Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Тези доповідей студентів надруковані у матеріалах конференцій (О.Поглат, Н.Шадей, Ю.Карнас). Студент О.Карпов підготував наукову статтю англійською мовою, матеріали якої опубліковані у збірнику наукових праць студентів, аспірантів та молодих науковців ХНАДУ.

Під час відкритого заняття студенти виявили високу мотивацію до покращення рівня володіння англійською мовою, виявили здатність і охочість брати участь у розмаїтті видів усної і письмової іншомовної комунікації, висловили вдячність керівництву Університету за започаткування такої форми заохочення до вивчення англійської мови, що реально сприяє закладанню основ забезпечення мобільності студентів у сучасному світі, приєднанню до європейського простору вищої освіти, оволодінню іноземною мовою, що набуває статусу міжнаціональної мови науки.