В Університеті пройшла всеукраїнська конференція «Проблеми сучасної юридичної науки очима молодих учених» іноземними мовами

16-04-2015, 14:11

Організатор заходу − кафедра іноземних мов №1.

У заході взяли участь аспіранти, стажисти-дослідники, магістранти – представники  вищих навчальних закладів України: Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Наукової лабораторії з проблем досудового розслідування Національної академії внутрішніх справ, Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова, Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди та ін.

Програма конференції включала проведення пленарного засідання та роботу в секціях.

Відкрив пленарне засідання голова оргкомітету, проректор з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України А.П.Гетьман. Від імені ректорату та багатотисячного колективу він привітав учасників заходу та зазначив:  «Постійне поглиблення і розширення міжнародного співробітництва в галузі права, вимагає від юристів-науковців вміння готувати та виголошувати доповіді, обговорювати професійні та наукові проблеми іноземною мовою.

Ознайомлення зі світовою юридичною думкою, міжнародний обмін здобутками сучасної світової правничої науки, що в сучасному глобальному світі є необхідною передумовою для успішного і прогресивного розвитку національних правових систем, неможливий без вільного володіння іноземною мовою.

Усе це посилює позиції і статус іноземної мови, як невід’ємного компонента підготовки сучасного науковця до здійснення дослідницької роботи, висуває потребу підвищення рівня та удосконалення системи мовної підготовки науковців-правників, максимального її спрямування на фахово-практичні потреби науково-дослідницької діяльності».

Під час пленарного засідання прозвучали доповіді англійською мовою аспірантів: Тетяни Мостицької, НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України − «Важливість міжнародних актів  з регулювання праці в процесі європейської інтеграції»; Богдана Грабовського,  Національної академії правових наук України − «Принципи юридичного контролю»; Богдана Тетерятника, НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України − «Європейський досвід правового регулювання електронної комерції»; Богдан Ребриша, кафедра міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого − «Зобов’язання правового врегулювання, що виникають внаслідок недобросовісної конкуренції у приватному міжнародному праві» та ін. Виступи супроводжувалися мультимедійними презентаціями.

Роботу конференції було продовжено у 4 секціях, де молоді дослідники мали змогу поспілкуватися, взяти участь у наукових дискусіях стосовно тем їх наукових досліджень іноземними мовами.

За результатами конференції  видана збірка тез наукових доповідей та повідомлень.