В Університеті пройшла всеукраїнська конференція «Проблеми сучасної юридичної науки очима молодих учених» іноземними мовами

17-04-2014, 17:01

Організатор заходу − кафедра іноземних мов №1.

У заході взяли участь аспіранти, стажисти-дослідники, магістранти – представники  вищих навчальних закладів України: Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Наукової лабораторії з проблем досудового розслідування Національної академії внутрішніх справ, Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова, Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди та ін.

Програма конференції включала проведення пленарного засідання та роботу в секціях.

Відкрив пленарне засідання Голова оргкомітету, проректор з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України А.П.Гетьман. Від імені ректорату та багатотисячного колективу він привітав учасників заходу та зазначив:  «Постійне поглиблення і розширення міжнародного співробітництва в галузі права, вимагає від юристів-науковців вміння готувати та виголошувати доповіді, обговорювати професійні та наукові проблеми іноземною мовою.

Ознайомлення зі світовою юридичною думкою, міжнародний обмін здобутками сучасної світової правничої науки, що в сучасному глобальному світі є необхідною передумовою для успішного і прогресивного розвитку національних правових систем, неможливий без вільного володіння іноземною мовою. 

Усе це посилює позиції і статус іноземної мови, як невід’ємного компонента підготовки сучасного науковця до здійснення дослідницької роботи, висуває потребу підвищення рівня та удосконалення системи мовної підготовки науковців-правників, максимального її спрямування на фахово-практичні потреби науково-дослідницької діяльності».

Під час пленарного засідання прозвучали доповіді англійською та французькою мовами аспірантів: Айсел Омарової, кафедра історії держави і права України та зарубіжних країн Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого − «Деякі аспекти історичного досвіду місцевого самоврядування в Україні»; Ольги Шуміло, кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого − «Судова віктимологія: огляд»; Яни Бенедик, кафедра міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого − «Інституційний механізм міжнародного співробітництва в галузі відновлювальних енергоресурсів»; Аліни Муртіщєвої, кафедра державного будівництва Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого − «Співвідношення конституційно-правової відповідальності уряду з іншими видами юридичної відповідальності»; Аліни Шаркової, кафедра правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка − «Затримання важливих свідків в США» та ін. Виступи супроводжувалися мультимедійними презентаціями.

Роботу конференції було продовжено у 5 секціях, де молоді дослідники мали змогу поспілкуватися, взяти участь у наукових дискусіях стосовно тем їх наукових досліджень іноземними мовами.

За результатами конференції  видана збірка тез наукових доповідей та повідомлень.