В Університеті проведено міжнародну науково-практичну конференцію, присвячену 93-й річниці з дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В.П.Маслова «Актуальні проблеми приватного права»

27-02-2015, 15:55
В Університеті проведено міжнародну науково-практичну конференцію, присвячену 93-й річниці з дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В.П.Маслова «Актуальні проблеми приватного права»Організатори: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Національна академія правових наук України, Харківський обласний осередок ВГО «Асоціація цивілістів України».
Відкрив пленарне засідання проректор з наукової роботи Університету, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України А.П.Гетьман.  Він щиро від багатотисячного колективу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, ректорату, від імені ректора Василя Яковича Тація особисто привітав учасників заходу, побажав їм плідної праці, а також подякував завідувачу кафедри цивільного права № 1, кандидату юридичних наук В.І.Борисовій та викладачам кафедри за ініціативу. Так, починаючи з 2003 року традиційно проходить конференція, присвячена світлій пам’яті видатної постаті ХХ століття, одного з фундаторів Харківської цивілістичної школи Василя Пилиповича Маслова.
Учасників також привітала професор, завідувач кафедри цивільного права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого В.І.Борисова. Вона презентувала учасникам перший екземпляр нового друкованого ґрунтовного видання колективу кафедри «Харківська цивілістична школа: об’єкти цивільних прав».
У конференції взяли участь учені провідних наукових установ, вищих навчальних закладів, судових органів, а також практичних робітників  України та інших держав.
На пленарному засіданні з доповідями виступили: доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік НАПрНУ, голова громадської організації «Асоціація цивілістів України» Н.С.Кузнєцова – «Завдання української цивілістики на зламі епох»;  доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу проблем приватного права НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака НАПрНУ В.В.Луць – ««Розумні» строки в цивільних правовідносинах»; кандидат юридичних наук, доцент кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого І.А.Селіванова – «Про пошук законодавцем оптимальних способів відчуження держаного майна»; доктор юридичних наук, завідувач кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Р.А.Майданик – «Поняття відшкодування» та ін.
У рамках заходу проведено засідання двох  тематичних секцій.
За результатами конференції видана збірка тез наукових доповідей та повідомлень.