В Університеті проведено мультимедійну презентацію проектних робіт аспірантів «Перспективи та напрямки наукових досліджень» англійською мовою

29-01-2014, 13:43

Організатор заходу − кафедра іноземних мов №1 за участі аспірантів А.Муртищевої, Я.Бенедик, А.Омарової, О.Шуміло, А.Шаркової, А.Панової, А.Чубенко, А.Любчич, А.Шимка, О.Бруслика.

Мета заходу – вдосконалення навичок та вмінь аспірантів у проведенні мультимедійної презентації як окремого аспекту професійного іншомовного спілкування.

Відкрив захід проректор з наукової роботи, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор А.П.Гетьман, який привітав учасників, висловив слова вдячності В.П.Сімонок та кафедрі іноземних мов № 1.

Проректор підкреслив, що участь у таких заходах є дуже важливою для молодих науковців, оскільки дає можливість підтримувати та удосконалювати рівень володіння іноземною мовою як засобом наукової та професійної комунікації в сучасному глобалізованому науковому середовищі.

«Процеси глобалізації наукового та освітнього простору, що відбуваються останнім часом у світі, безумовно, не можуть оминути й Україну. Вітчизняна система вищої освіти не зможе досягти світового рівня та не буде конкурентоздатною на ринку надання освітніх послуг, якщо науковці і викладачі не будуть у достатньому обсязі володіти англійською мовою – мовою глобальної науки та освіти» − сказав А.П.Гетьман.

Учасники заходу продемонстрували не тільки вміння правильно відібрати, обробити, критично проаналізувати та подати інформацію, використовуючи сучасні інноваційні технології, адаптувати її до конкретної аудиторії, а й впевненість у знаннях іноземної мови.

Оволодіння навичками презентації іноземною мовою має велике значення для професійної діяльності юристів, викладачів, які постійно стикаються з необхідністю виступати публічно.