В Університеті проведено Всеукраїнську наукову конференцію «Проблеми розвитку юридичної науки в дослідженнях молодих учених»

18-04-2013, 14:48

Організатор заходу − кафедра іноземних мов №1 Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

У заході взяли участь аспіранти, стажисти-дослідники, магістранти – представники 11 вищих навчальних закладів нашої країни: Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Національної академії внутрішніх справ, Національного університету цивільного захисту України, Академії внутрішніх військ МВС України, Луганського державного університету внутрішніх справ, Прикарпатського національного університету імені  Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ), Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Харківської національної академії міського господарства, Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

Програма конференції включала проведення пленарного засідання та роботу в секціях.

Відкрив пленарне засідання Голова оргкомітету, проректор з наукової роботи Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України А.П.Гетьман. Від імені ректорату він привітав учасників заходу та зазначив:  «У рамках концепції інтеграції досягнень сучасної юридичної науки, освіти та потреб юридичної практики наша академія вже п’ятий рік поспіль з ініціативи кафедри іноземних мов № 1 проводить науковий захід для молодих учених, який з роками з невеликого круглого столу виріс до масштабів всеукраїнської конференції.

Сьогоднішній науковий захід є особливо актуальним, оскільки для сучасного науковця володіння іноземною мовою є не лише можливістю знайомитись із світовим науковим досвідом, це – шлях до інтеграції у європейський і світовий інтелектуальний простір, участь у міжнародній співпраці. А головними суб’єктами міжнародного наукового співробітництва залишаються окремі вчені та наукові колективи, які прагнуть максимально використовувати нові можливості для отримання нових знань, бути  мобільними і здатними швидко реагувати на сучасні наукові проблеми. Вирішення багатьох важливих питань, що стоять перед сучасною українською наукою, під силу саме молодому поколінню науковців».

Зі вступним словом до учасників конференції звернулися доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов № 1 Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»  В.П.Сімонок та кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов №1 Університету  С.В.Черкашин.

Учасники та гості конференції мали змогу познайомитися з Університетом, переглянувши відеопрезентацію «Law Academy» англійською мовою.

Під час пленарного засідання прозвучали доповіді англійською, німецькою та французькою мовами аспірантів Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»: Андрія Каламайка  (кафедра цивільного процесу), Люсії Барської   (кафедра кримінального права №2), Раміля Дурсунова  (кафедра міжнародного права), Євгенії Копиці  (кафедра екологічного права),  Олексія Грачова  (кафедра цивільного права №1), Рінати Казак  (кафедра історії держави і права України та зарубіжних країн) та Дениса Ленця ( Академія внутрішніх військ МВС України, кафедра філології, перекладу та мовної комунікації). Виступи супроводжувалися мультимедійними презентаціями.

 Роботу конференції було продовжено у 7 секціях, де молоді дослідники мали змогу поспілкуватися, взяти участь у наукових дискусіях стосовно тем їх наукових досліджень іноземними мовами.

  За результатами конференції  видана збірка тез наукових доповідей та повідомлень.