В Університеті почала діяти Комісія з академічної етики

16-01-2019, 16:10

В Університеті сформована і почала діяти Комісія з академічної етики (далі − Комісія).

До складу Комісії входять 15 членів університетської спільноти, десять із яких були обрані конференцією трудового колективу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого – від професорсько-викладацького складу та інших працівників порівну, решта – Студентський омбудсмен, а також чотири члени, призначені Студентським сенатом Університету за поданням Студентського омбудсмена.

Персональний склад комісії виглядає таким чином:

 1. К.В. Гусаров  (завідувач кафедри цивільного процесу)
 2. В.С. Смородинський  (доцент кафедри теорії і філософії права)
 3. О.В. Харитонова (доцент кафедр кримінального права № 1)
 4. М.О.Карпенко  (доцент кафедри кримінального процесу)
 5. Н.М.Швець (доцент кафедри трудового права)
 6. М.І.Гоєнко  (директор спортивного клубу)
 7. Т.О.Крамаренко (провідний спеціаліст відділу кадрів)
 8. Н.П.Пасмор (директор наукової бібліотеки)
 9. В.В.Старожилов (комендант гуртожитку № 3)
 10. В.В. Сараф’ян  (провідний спеціаліст планово-фінансового відділу)
 11. А.В.Олійник  (Студентський омбудсмен)
 12. Я.С.Ільїн  (Голова Студентського сенату)
 13. А.В.Черкашина  (заступник голови Студентського сенату)
 14. М.Р. Жижда (заступник голови Студентського сенату)
 15. В.С.Соловйова (секретар Студентського сенату)

Комісія здійснюватиме моніторинг дотримання членами університетської спільноти етичних норм поведінки, встановлених Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту» і Кодексом академічної етики Університету, сприятиме формуванню активної громадянської позиції студентів і співробітників Університету, надаватиме консультації з питань академічної доброчесності та інших правил академічної етики та розглядатиме заяви щодо порушення етичних норм поведінки і надання за результатами розгляду відповідних рекомендацій ректору (вченій раді) Університету.

(Більш детально про правила академічної етики та правові основи діяльності Комісії див.:

https://nlu.edu.ua/files/norm_doc/kodeks_academichnoyi_etyky.pdf

https://nlu.edu.ua/files/norm_doc/Polozhennia_komisiyu_acad_etyky.pdf)

15 січня 2019 року відбулося перше засідання Комісії, на якому було обрано Голову комісії. Посаду голови обійняв доцент кафедри теорії і філософії права Віктор Семенович Смородинський.

Члени комісії окреслили коло першочергових завдань і напрямів своєї діяльності й обговорили організаційні питання.

Місцем розташування комісії є ауд. 223-п центрального корпусу Університету.

Електронна пошта: comm_ethics@nulau.edu.ua

Телефон: 704-89-27 (внут. 6-27)