В Університеті обговорили проблеми використання мови

22-10-2019, 12:48

Кафедра культурології за підтримки наукової бібліотеки провела круглий стіл на тему «Актуальні аспекти функціонування мови в різних сферах суспільного життя»

Мета круглого столу – обговорити нову редакцію «Українського правопису»; окреслити основні шляхи застосування змін до правопису в навчальному процесі та в подальшій професійній діяльності майбутніх юристів; проаналізувати питання функціонування мови в сучасному українському просторі; з’ясувати роль мови інтернет-спілкування в системі культури мовлення та розглянути сучасний рівень мовленнєвої культури мовців.

Відкрив засідання за круглим столом і виголосив вступне слово завідувач кафедри культурології  професор В.О. Лозовой, який акцентував увагу на важливості мови в житті суспільства, виділив вплив мови на формування особистості, місце української мови в європейському світі.

У круглому столі взяли участь викладачі кафедри культурології НЮУ імені Ярослава Мудрого та кафедри мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства Харківської державної академії культури.

Із доповідями виступили доцент В.М.Пивоваров (Українська мова в реаліях минулого та сьогодення), доцент О.А.Лисенко (Історія українського правопису), доцент І.А.Куриленко (Легалізація фемінітивів у новій редакції «Українського правопису»).

Під час обговорення, до якого активно долучилися доценти Л.М.Сідак, Ю.А.Меліхова, О.В.Сердюк, Т.О.Слюсаренко, О.А.Стасевська, О.А.Бурлука, О.В.Уманець, йшлося про молодіжний сленг як мовне явище в сучасній Україні, недотримання мовних норм як проблему культури мовлення студентів, викладачів, державних службовців, українську мову в мережі інтернет; використання фемінітивів у діловому мовленні та в різних сферах суспільного життя тощо.

Усі присутні відзначили високий рівень доповідей учасників круглого столу, цікавий виклад матеріалу, наголосили на вагомості проведення таких заходів.