В Університеті відбулося перше засідання Бібліотечної ради наукової бібліотеки

06-10-2016, 16:33

Бібліотечна рада як дорадчий орган створена з метою систематичного і всебічного обговорення найважливіших проблем ефективної участі бібліотеки в інформаційно-ресурсному, бібліографічному забезпеченні навчально-виховного і наукового процесів Університету.

Біліотечна рада складається з числа найбільш ініціативних читачів – представників інститутів/факультетів Університету, громадських організацій, науково-педагогічних працівників та студентів.

Члени ради розглянули оргпитання щодо обрання голови бібліотечної ради, заступника та секретаря.

На заході був присутній перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Ю.П.Битяк, який наголосив на значенні наукової бібліотеки в інформаційному забезпеченні потреб освіти і науки вишу та ролі у цьому Бібліотечної ради  як дорадчого колегіального органу у вирішенні нагальних проблем бібліотечної справи; окремо зупинився на необхідності розробки  концепції розвитку наукової бібліотеки на 2017-2020 рр.

За результатами голосування членів Бібліотечної ради наукової бібліотеки НЮУ імені Ярослава Мудрого обрано: голову – доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн  В.Д.Гончаренка; заступника – директора наукової бібліотеки канд. пед. наук  Н.П.Пасмор, секретаря – завідувачку відділу наукової бібліотеки І.В.Бову.