В Університеті відбулися І Харківські міжнародно-правові читання, присвячені пам’яті професорів М.В.Яновського і В.С.Семенова

30-11-2015, 12:45

Організатори конференції: кафедра міжнародного права Національного юридичного університет імені Ярослава Мудрого, Національна академія правових наук України, НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування.

В роботі конференції  взяли участь представники харківських, київських, львівських та одеських університетів, які є провідними осередками міжнародно-правової науки.

Відкрив захід проректор з наукової роботи Університету А.П.Гетьман: «У сучасних умовах, насичених щоденними суспільно значущими, а інколи і трагічними подіями, проведення І Харківських міжнародно-правових читань, присвячених пам’яті видатних українських правників-міжнародників професорів М.В.Яновського і В.С.Семенова, які у різні періоди працювали на кафедрі міжнародного права, є знаковою подією не лише для харківської школи міжнародного права, але й вітчизняної  правової науки в цілому. Сьогодні ми маємо ще одну можливість створити майданчик для  обміну думками з приводу актуальних проблем і висловити пропозиції щодо удосконалення сучасних правових механізмів регулювання міжнародних відносин».

Із доповідями виступили: професор кафедри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого М.В.Буроменський − «Міжнародне право на тлі викликів ХХІ століття»; доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка О.В.Буткевич − «Джерела міжнародного права в Конституції України»; доцент кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Національного університету «Одеська юридична академія» Т.Р.Короткий − «Роль академічних кіл у реалізації зобов’язань України з міжнародного гуманітарного права»; професор кафедри конституційного, муніципального і міжнародного права Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Т.Л. Сироїд −  «Гуманітарна система ООН: актуальні питання сучасності» та ін.

За результатами конференції буде видано збірник тез наукових доповідей та повідомлень.