В Університеті відбулася VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання удосконалення законодавства про працю та соціальне забезпечення»

29-09-2017, 14:19

Організатор: кафедра трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Відкрив конференцію завідувач кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого професор В.В. Жернаков. Він щиро привітав присутніх і побажав успішної роботи учасникам заходу та гостям: «Ми раді вітати у стінах Університету наших колег і друзів з усіх куточків України та інших країн. Ми продовжуємо тісно співпрацювати, а матеріали конференції, я переконаний, дадуть змогу всім нам розвиватися».

У заході взяли участь більше 100 науковців з України та зарубіжжя (у тому числі 20 докторів наук). Серед них – представники провідних навчальних і наукових закладів Києва, Львова, Одеси, Хмельницька, Донецька, Дніпра, Чернівців, Запоріжжя, Сум та інших міст. Традиційно потужно були представлені вищі навчальні заклади Харкова, у першу чергу, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Харківський національний університет внутрішніх справ, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

На пленарному засіданні з доповідями виступили: доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Сумського національного аграрного університету С.І. Запара – «Судова медіація: нові можливості вирішення трудових спорів»; доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ К.Ю. Мельник – «Особливості правового регулювання переведень державних службовців та поліцейських в Україні»; доктор юридичних наук, старший науковий співробітник відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького права Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України М.М. Шумило – «Кодифікація соціально-забезпечувального законодавства: погляд через призму компаративістики», доктор юридичних наук, професор кафедри  цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди Р.І. Шабанов – «Проблема закріплення права на зайнятість у проекті Трудового кодексу України» та інші провідні науковці. Доповідачами були висвітлені питання з приводу запровадження міжнародних стандартів та ефективності державної політики у сфері зайнятості; розробки державно-правової доктрини розвитку трудового законодавства як однієї з провідних галузей вітчизняного права; вдосконалення порядку розгляду індивідуальних трудових спорів; розвитку законодавства із реалізації прав у сфері праці і соціального забезпечення; кодифікації соціально-забезпечувального законодавства тощо. Навколо  цих та інших питань розвернулись жваві дискусії.  Роботу конференції було продовжено у секціях: «Теоретичні засади розвитку трудового права»; «Проблеми реалізації трудових прав»; «Проблеми єдності та диференціації правового регулювання праці»; «Розвиток законодавства про соціальне забезпечення».

Під час заходу учасники отримали збірку тез доповідей та наукових повідомлень.