В Університеті відбулася IX Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми реалізації прав громадян у сфері праці та соціального забезпечення», що присвячена 50-річчю створення кафедри трудового права

11-10-2019, 15:45

Організатор: кафедра трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Відкрив конференцію перший проректор Університету Ю.П. Битяк. Він щиро привітав кафедру трудового права з ювілеєм і побажав колективу кафедри та усім учасникам конференції міцного здоров’я, творчої наснаги у відповідальній роботі, наукового довголіття, новаторських ідей та вироблення погоджених рішень: «Вже дев’ятий рік поспіль колектив кафедри трудового права збирає вчених у галузях трудового права, права соціального забезпечення, представників органів державної влади та практичних працівників з різних регіонів України та зарубіжжя, демонструючи досягнення сучасної науки та спонукаючи наукову спільноту до подальших наукових розвідок. Унікальність цієї наукової події цьогоріч полягає у тому, що конференцію приурочено до 50-річчя від дня створення кафедри трудового права як окремої структурної одиниці університету. З нагоди ювілею ми з великою шаною згадуємо тих, хто з перших кроків становлення кафедри і в процесі її розвитку був в авангарді наукових пошуків, хто своєю активною позицією і невтомною працею започаткував Харківську наукову школу трудового права. На кафедрі в різні часи викладали такі відомі вчені, як М.Й. Бару, О.Т. Барабаш, О.І. Процевський, П.І. Жигалкін, Г.С. Гончарова. Їхні наукові праці увійшли до золотого фонду науки трудового права. Кафедра продовжує добрі традиції, закладені попереднім високоповажним поколінням класиків трудового права, розвивається, орієнтується на вимоги європейських та світових стандартів вищої юридичної освіти».

З привітальними словами виступили також: кандидат юридичних наук, доцент Г.С. Гончарова, провідний науковий співробітник НДЧ «Установа освіти Федерації профспілок Білорусі Міжнародного університету “МІТСВ”» К.Л. Томашевський, заступник керівника департаменту аналітичної та правової роботи Верховного Суду – начальник правового управління Касаційного цивільного суду, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник М.М. Шумило, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка Н.О. Мельничук, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права і процесу Національного авіаційного університету С.В. Вишновецька, доктор юридичних наук., доцент кафедри приватного права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Н.Д. Гетьманцева , доктор юридичних наук, професор кафедри соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка С.М. Синчук , доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ К.Ю. Мельник, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди О.В. Москаленко, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права Академії Державної пенітенціарної служби Л.П. Шумна, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України Я.В. Сімутіна, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри права та європейської інтеграції Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Л.Ю. Величко, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права і процесу Донецького національного університету імені Василя Стуса Л.П. Амелічева та інші.

Поряд з привітаннями, на конференції підіймалися гострі та актуальні питання реформування та вдосконалення трудового та соціального законодавства. Жваві дискусії відбулися навколо таких питань: концепція «гідної праці»; європейські стандарти права на відпочинок, на належні умови праці та на пенсійне забезпечення; застосування Європейським судом з прав людини правових норм у сфер праці та соціального забезпечення тощо.

У заході взяли участь понад 200 науковців (серед них 40 докторів наук) з України та зарубіжжя (Республіка Білорусь, Республіка Казахстан та Естонія). На конференції були присутні представники наукових шкіл з усіх регіонів України: Києва, Донецька, Запоріжжя, Львова, Одеси, Сум, Хмельницького, Чернівців. Традиційно потужно були представлені вищі навчальні заклади Харкова.

Під час заходу учасники отримали збірку тез доповідей та наукових повідомлень.