В Університеті відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Недержавний сектор безпеки: сучасний досвід та проблеми порівняльно-правового регулювання»

22-04-2014, 15:00

Захід організовано кафедрами адміністративного права, адміністративного права та адміністративної діяльності, іноземних мов №2 Університету разом із Асоціацією правників України.

У роботі конференції взяли участь 189 учасників, серед яких  професорсько-викладацький склад, аспіранти, здобувачі, курсанти, студенти 2-5 курсів Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України,  Інституту підготовки слідчих кадрів для МВС України, Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України, Інституту підготовки юридичних кадрів для СБУ, вiйськово-юридичного факультету Університету, міжнародно-правового факультету Університету, факультету підготовки кадрів для системи Пенсійного фонду Університету, Полтавського юридичного інституту Університету, службовці органів виконавчої влади,  співробітники правоохоронних органів та представники громадських організацій.

Відкрив пленарне засідання доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого В.Я.Настюк. Він зазначив, що структури недержавного сектору безпеки виступають реалізацією громадянської ініціативи, а основне їх призначення – захист прав і свобод громадян, інститутів громадянського суспільства. Тому на сучасному етапі розвитку України тематика конференції є надактуальною.

Програма конференції включала проведення пленарного засідання та роботу в секціях. Основними напрямками роботи конференції визначались такі:     1. Теоретико-правові основи регулювання корпоративної та приватної безпеки (сектори  конституційно-правових, державно-правових та цивільно-правових основ забезпечення корпоративної та приватної безпеки);

2. Порівняльно-правове регулювання корпоративної та приватної безпеки  (сектори адміністративно-правових, кримінально-правових та інших основ забезпечення корпоративної та приватної безпеки).

Наприкінці роботи конференції відбулося нагородження учасників сертифікатами від Асоціації правників України.

За результатами роботи конференції видано збірник тез доповідей (українською, російською, англійською та французькою мовами), а також схвалено резолюцію конференції, в якій містяться ряд конкретних рекомендацій та пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства з питань недержавного сектору безпеки.