В Університеті пройшла І Міжнародна науково-практична конференція «Приватний сектор безпеки: сучасний досвід та проблеми правового регулювання»

29-04-2013, 12:02

Конференцію організовано кафедрами адміністративного права, адміністративного права та адміністративної діяльності Університету та Лігою студентів Асоціації правників України.

У роботі конференції взяли участь 135 учасників, серед яких представники професорсько-викладацького складу, аспіранти, здобувачі, курсанти, студенти Університету та інших вузів, співробітники правоохоронних органів та приватних безпекових структур. Зокрема, у заході були представлені Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Кримський та Полтавський юридичні інститути Університету, Київський національний університет імені Тараса Шевченко, Криворізький національний університет, Науково-дослідний інститут інформатики та права Національної академії правових наук України, Харківський національний університет внутрішніх справ, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича та ін.

На заході  обговорювались такі актуальні проблеми: місце та значення приватного сектору безпеки у системі забезпечення національної безпеки,  правові засади концепції корпоративної безпеки України, проблеми приватизації завдань та функцій поліції, становлення охоронної та детективної діяльності в Україні, питання розвитку банківської безпеки, безпеки закордонних дипломатичних представництв, кібербезпеки тощо.

Особливий інтерес серед аудиторії викликала доповідь експерта з питань технічного захисту інформації компанії «Конфідент» А.Ю. Супруненко «Технічний захист інформації. Методи і засоби пошуку електронних пристроїв перехоплення інформації».

Під час конференції відбулась презентація монографії доктора юридичних наук, професора кафедри адміністративного права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Н.П.Матюхіної «Приватний сектор безпеки США: шляхи розвитку та реалії сьогодення».

За результатами роботи конференції було видано збірник тез доповідей, а також схвалено резолюцію конференції, в якій містяться ряд конкретних рекомендацій та пропозицій щодо вдосконалення приватного сектору безпеки України.