В Університеті відбувся ІІІ Міжнародний науково-практичний круглий стіл «Інформаційна безпека: європейські орієнтири та перспективи для України»

28-11-2016, 16:28

Організатори: Національний юридичний університет  імені Ярослава Мудрого, Академія суспільних наук (Республіка Польща, м.Лодзь), Інститут стратегічних комунікацій  Глобальної організації союзницького лідерства, Асоціація фахівців з безпекознавства, Головне управління європейської поліцейської асоціації України в Харківській області, Слідчо-криміналістичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кафедра міжнародної інформації Національного університету «Львівська політехніка», кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава  Мудрого, кафедра адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава  Мудрого, Харківська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 124 Харківської міської ради Харківської області.

Із вітальним словом виступив завідувач кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Університету В.Я.Настюк, який зазначив, що Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого приділяє значну увагу науковим та практичним питанням забезпечення безпеки в Україні у всіх її аспектах, у тому числі інформаційній. Є.О.Алісов, директор Слідчо-криміналістичного інституту Університету,  привітав учасників заходу та відмітив важливість проведення круглого столу, адже інформаційна безпека є багатогранною категорією, й має забезпечити захищеність таких життєво-важливих прав та інтересів особи, суспільства і держави, як право на інформацію, захист інформації й права власності на інформацію, а також унеможливлення шкідливої інформації та негативних інформаційних впливів.

Питання інформаційної безпеки, як складника національної безпеки,  були розглянуті учасниками заходу в рамках наступних дискусійних панелей:

  1. Інформаційна безпека: концептуальні засади;
  2. Національні інтереси України в інформаційній сфері;
  3. Стратегічні комунікації;
  4. Організаційно-правові засади забезпечення конституційного права людини і громадянина на інформацію;
  5. Формування та використання інформаційного простору органами державної влади, місцевого самоврядування та громадськими об’єднаннями;
  6. Інформатизація органів державної влади;
  7. Забезпечення інформаційної безпеки людини, держави та суспільства;
  8. Інформаційні системи та технології як об’єкти інформаційної безпеки;
  9. Адаптація Україною міжнародних стандартів у сфері інформаційної безпеки відповідно до асguis communautaire;
  10. Міжнародне співробітництво України в галузі забезпечення інформаційної безпеки.

Із науковими доповідями на пленарному засіданні виступили: доктор юридичних наук, доцент, Голова наглядової ради, Голова Інституту стратегічних комунікацій Глобальної організації союзницького лідерства В.А.Ліпкан – «Концептуальний аналіз артикуляції стратегічних комунікацій  в Посланні Президента України»; кандидат філологічних наук, доцент кафедри міжнародних медіа комунікацій і комунікативних технологій  Інституту міжнародних  відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.В.Яковець – «Інформаційний простір України як чинник інформаційної безпеки»; кандидат психологічних наук, доцент кафедри кримінального права та процесу Національної академії Державної прикордонної  служби України імені Богдана  Хмельницького С.О.Філіппов – «EUROSUR як  інформаційний механізм  протидії транскордонній злочинності на зовнішніх кордонах Європейського Союзу».

Учасниками заходу було схвалено резолюцію, яка містить ряд конкретних рекомендацій та пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства з питань інформаційної безпеки України.

Наприкінці учасників нагороджено подяками першого проректора  Університету Ю.П.Битяка та керівника Головного управління Європейської поліцейської асоціації України в Харківській області П.В.Овсяннікова за активну участь у заході. 

Для учнів Харківської загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів № 124 Харківської міської ради Харківської області представниками Слідчо-криміналістичного інституту, кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Університету було проведено лекцію-екскурсію (презентація діяльності Університету, ознайомлення з аудиторним фондом, закладом харчування).