В актовій залі проведено презентації освітніх програм «Медіа-право», «Податковий юрист», «IT-право», спільної магістерської програми «Міжнародне право» (м.Вільнюс, Литва) та курсів з підготовки до міжнародних екзаменів серії Cambridge ESOL

28-04-2015, 16:54

В актовій залі проведено презентації освітніх програм «Медіа-право», «Податковий юрист», «IT-право», спільної магістерської програми «Міжнародне право» (м.Вільнюс, Литва)	 та курсів з підготовки до міжнародних екзаменів серії Cambridge ESOLВідкрив захід проректор із навчальної роботи Університету Ю.Г.Барабаш: «Ми постійно намагаємося модернізувати навчальні плани з метою розширення можливостей працевлаштування наших студентів і сьогодні презентуємо освітні програми «Медіа-право», «Податковий юрист», «IT-право»,  магістерську програму «Міжнародне право та курси з підготовки до міжнародних екзаменів серії Cambridge».

Презентацію спільної магістерської програми «Міжнародне право» провела доцент кафедри міжнародного права І.А.Шумило.

Мета програми − підготовка висококваліфікованих спеціалістів у сфері захисту прав та інтересів держав, міжнародних організацій, корпорацій та приватних осіб на міжнародній арені.

Студенти, які успішно виконають вимоги магістерської програми, отримають дипломи магістра права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та магістра міжнародного права Університету Миколаса Ромеріса (м.Вільнюс, Литва).

Період навчання – два роки, перший рік студенти навчатимуться в НЮУ імені Ярослава Мудрого (м.Харків), другий рік – в Університеті імені Миколаса Ромеріса (м.Вільнюс, Литва). Форма навчання – денна, мова програми – англійська.

Пропонується вивчення таких предметів: Дипломатія і консульське право (Diplomacy and Consular Law); Міжнародна торгівля та інвестиційне право (International Trade and Investment Law); Міжнародне право договорів (International Law of Treaties); Норми права, що регулюють положення біженців (Refugee Law); Міжнародне кримінальне право (International Criminal Law); Право міжнародних організацій (Law of International Organizations); Міжнародне та європейське право навколишнього середовища (International and European Environmental Law); Міжнародне право інтелектуальної власності (International Intellectual Property Law); Міжнародне гуманітарне право (International Humanitarian Law); Міжнародне морське право (International Maritime Law); Міжнародний захист прав людини (International Protection of HR); Зовнішня політика та зовнішніх зв’язки ЄС (Foreign Policy and External Relations of EU); Врегулювання спорів у приватному міжнародному праві (Dispute Settlement in Private Int Law); Міжнародне податкове право (International Tax Law); Європейське та міжнародне корпоративне право (European and International Corporate Law).

Про особливості освітньої програми «Медіа-право» розповіла куратор проекту О.І.Поклонська.

«Медіа-право» − курс вибіркових навчальних дисциплін, спрямований на ознайомлення студентів 5 курсу (1 курсу магістратури) денної форми навчання із питаннями інтелектуальної свободи, правового регулювання діяльності засобів масової інформації, захисту персональних даних, правового інституту інтелектуальної  власності.

До навчального процесу залучено провідних фахівців кафедр конституційного права, теорії держави та права, цивільного права, культурології, а також спеціалістів телецентру Університету.

Матеріал курсу передбачає поглиблене вивчення таких юридичних дисциплін як свобода слова, свобода преси, право на вільне самовираження особи. Слухачі також отримають досвід безпосередньої журналістської діяльності на базі телецентру Університету.

Доцент кафедри фінансового права О.О.Дмитрик розповіла про головні напрями освітньої сертифікатної програми «Податковий юрист»: поглиблене вивчення основ податкового права, порядок вирішення конфліктних відносин у податковому праві, питання судочинства, податкові спори, відповідальність за порушення  податкового законодавства, податкове право Європейського Союзу, податкове планування, адміністрування податків, зборів та ін.

Доцент кафедри цивільного права № 2 О.Е.Сімсон анонсувала нову освітню програму «IT-право», де серед напрямів: електронна комерція та договори, міжнародне інформаційне право, кіберзлочинність тощо.

Наприкінці заходу доцент кафедри іноземних мов № 1 І.А.Семьонкіна зазначила, що Кембриджські курси дозволяють отримати рівень англійської мови, необхідний в роботі та навчанні за кордоном. Кембриджські іспити з англійської мови (Cambridge ESOL − English for Speakers of Other Languages) дають можливість отримати найавторитетніші у світі сертифікати, що підтверджують мовну кваліфікацію. Щорічно понад 4 мільйонів людей у світі отримують ці сертифікати.

З приводу належного та вчасного оформлення заяв на участь, а також для отримання іншої додаткової інформації стосовно програм звертатися за телефонами:

«Медіа-право» − (057) 704 93 35 (Ольга Ігорівна Поклонська);

«Податковий юрист» − (057) 704 93 02 (Ольга Олександрівна Дмитрик);

Вільнюс, Литва «Міжнародне право» − (057) 704 92 19 (Інеса Анатоліївна Шумило);

«IT-право» − (057) 704 90 54 (Ольга Едуардівна Сімсон);

Кембриджські курси англійської мови − (057) 704 92 80  (Ірина Артурівна Семьонкіна).