Вітаємо представників Університету з включенням до складу галузевої експертної ради і реєстру експертів з акредитації освітніх програм НАЗЯВО

30-10-2019, 17:44

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти включило у реєстр експертів з акредитації освітніх програм  осіб, які успішно пройшли всі етапи навчання та зарекомендували себе як потенційно професійні експерти агентства:

завідувача кафедри цивільного процесу К.В.Гусарова

доцентку кафедри адвокатури  О.М.Овчаренко

студентку 2 курсу магістратури Інституту прокуратури та кримінальної юстиції К.Х.Гасанову 

студента 1 курсу магістратури міжнародно-правового факультету Н.С.Ковальова.

Раніше доцента кафедри кримінального права №1 М.В.Шепітька включено до складу галузевої експертної ради з галузі знань 08 Право.