Вітаємо науковців Університету з обранням дійсними членами (академіками) НАПрНУ В.М.Єрмолаєва та В.А.Журавля, а також з обранням членами-кореспондентами НАПрНУ Д.В.Лук’янова, С.Г.Серьогіну, О.М.Ярошенка, Д.В.Задихайла та О.Г.Шило

20-03-2017, 10:13

http://www.aprnu.kharkiv.org/news/news-18_03_2017.html

У Національній академії правових наук України відбулися вибори нових членів Академії на 23 вакантних місця (6 вакансій дійсних членів (академіків) та 16 вакансій членів-кореспондентів), на які претендували 86 осіб.

Вибори проведено по новій процедурі, у повній відповідності до нової редакції Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та чинного законодавства. Зокрема, вибори за кандидатів у дійсні члени (академіки) проходили шляхом відкритого голосування.

За результатами відкритого голосування було обрано 6 дійсних членів (академіків), а за результатами таємного голосування – 11 членів-кореспондентів. 6 вакансій членів-кореспондентів НАПрН України залишились незаповненими.

Результати голосування.

По відділенню теорії та історії держави і права дійсним членом (академіком) обрано Єрмолаєва Віктора Миколайовича, членом-кореспондентом – Лук’янова Дмитра Васильовича.

По відділенню державно-правових наук і міжнародного права членом-кореспондентом обрано Серьогіну Світлану Григорівну.

По відділенню цивільно-правових наук обрано членом-кореспондентом обрано Ярошенка Олега Миколайовича.

По відділенню екологічного, господарського та аграрного права членом-кореспондентом обрано Задихайла Дмитра Вітольдовича.

По відділенню кримінально-правових наук дійсним членом (академіком) обрано Журавля Володимира Андрійовича, членом-кореспондентом – Шило Ольгу Георгіївну.

Щирі вітання новим академікам та членам-кореспондентам НАПрНУ!